Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder CT, Ullevål

Offentlig forvaltning

Det er for tiden ledig vikariat som seksjonsleder ved CT seksjonen fra 1 september 2022 til 1 juni 2023, med mulighet for forlengelse. Seksjonen har 5 CT modaliteter og består av 46 faste radiografstillinger, herav 6 fagradiografer.

Stillingen inngår i ledergruppen ved Avdeling for Radiografi Ullevål/Aker.

Radiografien i Oslo universitetssykehus er i rivende utvikling. Det er landets største radiografmiljø med store muligheter for faglig utvikling. Avdeling for radiografi Ullevål/Aker inkludert Legevakten har hovedvekt på akutt radiografi og traumer. 

Jf. helsepersonelloven § 20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Samlet fag-, personal- og driftsansvar, herunder ansvar for planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse
 • Sørge for at seksjonens ansatte innehar nødvendig kompetansenivå gjennom aktiv fagutvikling og rekruttering
 • Arbeidsprosesser knyttet til pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid har høyt fokus
 • Tilrettelegge for forskning, fag- og metodeutvikling og undervisning i seksjonen
 • Arbeidsfeltet krever tålmodighet, god struktur og høy arbeidskapasitet
 • God samhandling med andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor KRN
 • Ivareta og bidra til samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene/ vernetjenesten lokalt, samt fokusere på et godt arbeidsmiljø
 • Rollen som seksjonsleder innebærer arbeid med ressurs- og bemanningsplanlegging

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert radiograf på Høyskole/Universitetsnivå
 • Bred erfaring som radiograf og/el fagradiograf innen fagfeltet
 • Ønskelig med mastergrad eller annen relevant videreutdanning i aktuelt fagområde
 • Ønskelig med lederutdanning og/el ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra drift radiografi
 • Gode IT kunnskaper
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig samt god muntlig og skriftlig fremstillings evne

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter faglig engasjert radiograf med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Søker skal inngå i lederrollen og tilfredsstille OUS sine lederkrav
 • Arbeidsfeltet krever gode samarbeids- og kommunikasjons evner
 • Du liker utfordringer og har evnen til å arbeide strukturert og effektivt
 • Bidra til ett godt og positivt arbeidsmiljø
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Høyt faglig nivå
 • Arbeidsplass med inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Faglig og personlig utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø som er preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram