Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Seksjon nyfødtintensiv er organisert med to seksjonsledere som har et felles ansvar for sikre daglig drift og utvikling av seksjonen. En av våre seksjonsledere slutter etter mange år i stillingen og vi søker derfor etter hennes etterfølger. Kunne dette være noe for deg?

Vi søker etter en motiverende og tydelig leder som sammen med seksjonslederkollega skal sikre daglig drift og videreutvikling av seksjonen, slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til sykepleietjenesten til vår pasientgruppe og deres pårørende. Seksjonsleder samarbeider tett med seksjonsoverlege. Seksjonsleder har et helhetlig personal- og resultatansvar for enheten. Seksjonsleder vil være en del av avdelingssjefens ledergruppe og rapporterer til avdelingssjef.

Seksjon nyfødtintensiv er ett av to døgnområder i barne- og ungdomsklinikken. I tillegg består klinikken av døgnområde for barn og ungdom, mottak og poliklinikk. Sykehuset Østfold har landets 5. største fødeavdeling med cirka 3.000 fødsler i året og klinikken har en aktiv og avansert neonatologisk virksomhet. Seksjonen er en akuttavdeling som behandler premature og syke nyfødte. Seksjonen har 15 senger/kuvøser. Seksjonen (NFI) består av mange svært erfarne, dedikerte og dyktige medarbeidere. Det er stort fokus på kompetanseheving og vedlikehold av kompetanse. En stor andel av sykepleierne har spesialutdannelse i intensivsykepleie eller nyfødtsykepleie. Medarbeidere gis mulighet til støtte til videreutdanning i henhold til sykehusets og klinikkens prioriteringer. I seksjonen er det 56 sykepleiere/spesialsykepleiere, i tillegg merkantilt personell, barnepleiere og assistenter.

Velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål i forkant av din søknad!

Her kan du ta en kikk fra vår hverdag! Link til Instagram 

Vi planlegger å avholde 1. gangs intervju mandag 6. og tirsdag 7. februar 2023. 
  

Arbeidsoppgaver:

 • Seksjonsleder har helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett og kvalitet for seksjonen
 • Seksjonsleder har ansvaret for å utvikle seksjonen i samarbeid med sin seksjonslederkollega. Dette skjer i nært samarbeid med bl.a. seksjonsoverlege, avdelingssjef og medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjenesten og dedikert fagpersonell

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med ledererfaring og lederutdanning
 • Søker som innehar annen relevant erfaring og gode lederevner vil også kunne bli vurdert for stillingen
 • Kompetanse og erfaring med arbeidstidsplanlegging/ressursstyring og endringsprosesser er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Gode IKT kunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Budsjett og økonomiforståelse
 • Strukturert og handlekraftig
 • Engasjement og motivasjon for å være leder
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø i egen enhet og ledergruppe
 • Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø
 • En seksjon med erfarne, dyktige og dedikerte medarbeidere
 • Innføring i seksjonslederstillingen i samarbeid med seksjonslederkollega, avdelingssjef og annen stabsstøtte
 • Tett samarbeid med ledergruppen og oppfølging med avdelingssjef
 • En nyfødtintensiv seksjon i moderne lokaler med god plass til våre pasienter
 • Faglig og personlig utvikling som leder
 • Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, kun snaue 50 minutter unna Oslo

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.