• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.06.2021
 • Sted:
  LYSAKER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  LYSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923558
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Seksjonsleder

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fornebubanen søker seksjonsleder beredskap, SHA, klima og Ytre Miljø
Vi ønsker å fortsette det viktige arbeidet i organisasjonen
innen disse fagområdene og ser nå etter en leder som vil være med på å sikre at vi arbeider systematisk og målrettet med våre mål og oppdrag.
Du skal lede arbeidet med kontinuerlig utvikling av fagene og forbedring av vår risikostyring, internkontroll, prosesser og prosedyrer, også mot Fornebubanens leverandører.
En viktig suksessfaktor hos oss er at du er god til å kommunisere, god til å lede andre og har høy gjennomføringskraft. Samtidig ønsker du å bruke din kompetanse og erfaring til å styrke og videreutvikle vår klima og HMS kultur.

Arbeidsoppgaver:

 • I samarbeid med avdelingssjef utarbeide og vedlikeholde avdelingens handlingsplaner med fokus på gjennomføring av tiltak. Herunder utvikle, oppdatere og implementere strategiske handlingsplaner og krav fra prosedyrer
 • Støtte prosjektsjef i operativ ledelse av fagområdene i alle delprosjektene. Herunder koordinere oppfølging der saker eller hendelser går på tvers av entreprisene
 • Fordele og omfordele personell i entreprisene i samarbeid med prosjektledelsen
 • Ivareta overordnet fag- og prosess- ansvar og personalansvar for:

Beredskap

Klimaledelse

Ytre miljø

SHA

 • Sikre samsvar med overordnede lover og forskrifter, eierstyring, herunder virksomhetsinstruksen fra Oslo kommune og krav fra interessenter (eks. Sporveien AS ). Bistå i å sikre nødvendig og godt samarbeid med andre byrådsavdelinger og etater
 • Utarbeide krav til leverandører vedrørende alle fag sammen med PL og byggeledere samt identifisere eventuelle spesifikke krav for aktuelle entrepriser
 • Lede utarbeidelse av konkurransegrunnlag innen fagområdene
 • Gjennomgå leverandørenes HMS system ifm prekvalifisering og oppfølging ved utførelse av oppdrag
 • Etablere plan for revisjoner og gjennomføring av disse
 • Følge opp at planer, kontrollplaner og lignende utarbeides og at disse anvendes korrekt
 • Sikre innrapportering av avvik, registrering, oppfølging og implementering av tiltak
 • Forbedre og vedlikeholde rapporteringssystemene innen fagområdene og for øvrig i virksomheten
 • Bidra til at erfaringer dokumenteres underveis i prosjektet ved hjelp av erfaringslogg og erfaringsinnsamling
 • Gjennomføre "lessons learned "og sikre erfaringsoverføringer mellom entreprisene
 • Gjennomføre temabaserte samlinger og utveksling innen fagene internt og eksternt
 • Utvikle et funksjonelt ledelsessystem innen fagansvaret som støtter leveransene
 • Gi råd, veiledning, opplæring og informasjon om fagområdene
  Regelmessig oppfølging av organisasjonens anvendelse av sentrale rutiner og instrukser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller høyere
 • Minimum 5 års erfaring fra HMS/SHA-arbeid, klima og miljø arbeid i prosjektgjennomføring
 • Erfaring fra samferdselsprosjekter vektlegges
 • Erfaring med byggherrerollen vektlegges
 • Erfaring med revisjonsledelse
 • Minimum 5 års ledererfaring
 • God kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder for bygging av Fornebubanen
 • God kjennskap til Prince 2 prosjektgjennomføringsmodell
 • Erfaring med forbedringsprosesser og/eller sertifiseringer
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med veiledning og opplæring er ønskelig
 • God systemforståelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og engasjere
 • Strukturert
 • Analytisk og evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Samarbeidsorientert
 • Beslutningsdyktig
 • God til å prioritere oppgaver og håndtere høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.06.2021
 • Sted:
  LYSAKER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  LYSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923558
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune