Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sekretær - Henvisningsmottak, Divisjon for psykisk helsevern

Offentlig forvaltning

Divisjon psykisk helsevern består av Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet (ARA), Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabiliteringen, Avdeling Forskning og utvikling samt 5 Distriktpsykiatriske senter (DPS Nedre Romerike, DPS Follo, DPS Groruddalen, DPS Øvre Romerike, DPS Kongsvinger).
Henvisningsmottaket har som hovedoppgave å registrere, skanne og videreformidle henvisninger for hele Divisjon psykisk helsevern. Teamet skanner også pasientrelatert post samt andre pasientdokumenter i DIPS.

I tillegg administrerer teamet vaktlegordningen for DPS og ARA.

Teamet består av 5,8 årsverk og er organisert under avdelingsleder for DPS Nedre Romerike. Teamet holder til i lokaler på Åråsen stadion, gangavstand fra Lillestrøm sentrum og togstasjonen. 

Er du nøyaktig, strukturert og liker utfordringer? Er du fleksibel og en god lagspiller? Er du opptatt av å levere kvalitet i arbeidet ditt? Da vil vi ha med DEG på laget!

Arbeidsoppgaver:

Administrere og ajourholde vaktlegeordningen for DPS og ARA

Turnusplanlegging i GAT for vaktlegeordningen DPS og ARA

Registrere og videreformidle henvisninger i DIPS

Skanne pasientrelaterte dokumenter i elektroniske pasientjournaler iht Regional standard og retningslinjer

Samarbeid med både interne og eksterne instanser

Kvalifikasjoner:

Formalkompetanse som helsesekretær er ønskelig

Dokumentert kompetanse og erfaring i GAT og turnusplanlegging, aller helst for leger

Erfaren og selvstendig i DIPS

Være kjent med skanning og arbeid i elektroniske pasientjournaler

Kjennskap til Divisjon psykisk helsevern og Ahus

Erfaring fra sykehusdrift er ønskelig

Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er en forutsetning

Personlige egenskaper:

Ansvarsfull

Evner å vurdere og prioriterer arbeidsoppgaver etter behov

Liker å jobbe både selvstendig og i team

Effektiv og fokus på kvalitet

Fleksibel

Kreativ og løsningsorientert

En god lagspiller

Positiv og godt humør!

Personlig egnethet og motivasjon vektlegges i stor grad

Vi tilbyr:

Inkluderende arbeidsmiljø med spennende og utfordrende oppgaver

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud