Detaljer


Sekretær/Helsesekretær

Det er ledig en 100 % fast stilling som helsesekretær i avdeling for kontor, seksjon for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin.
Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin har en stor klinisk virksomhet innen polikliniske og inneliggende pasienter som omfatter forskning og undervisningsvirksomhet ved Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus. Hovedarbeidssted er Aker sykehus.
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert

Arbeidsoppgaver
 • Ekspedisjon
 • Telefonbesvarelse
 • Dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell
 • Administrativt arbeid i Dips
 • Ventelistehåndtering
 • Oppgaver for å fremme best mulig pasientflyt
 • Blodprøvetaking         
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som helsesekretær, ingen krav til autorisasjon ved tilsetting som sekretær
 • Gode IT- kunnskaper, erfaring i Dips
 • Erfaring med blodprøvetaking
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • Serviceorientert med høy stressterskel
 • Strukturert, arbeidsom og nøyaktig
 • God kommunikasjon og samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i et interessant miljø
 • Arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og trivsel
 • Lærings- og utviklingsmuligheter
 • Personalpolitikk ihh til IA-avtalen
 • Gode pensjon- og forsikringsvilkår