Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sekretær

Offentlig forvaltning

FACT-ung team etableres i Sarpsborg.  I den forbindelse opprettes det nye stillinger.

Teamet er et samarbeidprosjekt mellom Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, BUPP Sarpsborg og Sarpsborg kommune, Team psykisk helse, barn og unge.
FACT-ung teamet består av ansatte fra både spesialisthelsetjeneste (BUP) og kommunehelsetjeneste.
FACT-ung er en tverrfaglig, oppsøkende tjeneste som arbeider på de arenaene barn og unge oppholder seg. Målgruppen er barn og unge med, eller mistanke om alvorlige psykiske lidelser og deres familier.  De må ha behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester og og rett til helsehjelp både i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Teamet arbeider på de arenaene der ungdommene deltar, eksempelvis hjem, skole, arbeid og aktivitet. Teamet samarbeider med familier, nettverk og andre instanser.
Ansatte i teamet skal understøtte den enkeltes mestrings- og bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser. Teamet skal bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon for å opprettholde skolegang, aktivitet og arbeid. Teamet skal jobbe recoveryorientert med fokus på ungdommens ressurser, familie, sosiale relasjoner, skole, arbeid og aktivitet.

FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres kompetanse, erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet skal være tverrfaglig, bestående av psykologspesialist/psykolog, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet personell, erfaringskonsulent og evt. jobbspesialist.

FACT- ung skal gi fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. Arbeidet er i hovedsak ambulant, for å kunne møte ungdommene på de arenaene de deltar.
For arbeid i FACT-ung har BUPP Sarpsborg opprettet følgende stilling: Sekretær i 40 % 

  

Kvalifikasjoner:

 • Helsesekretær eller tilsvarende utdanning
 • Solide datakunnskaper, fortrinnsvis DIPS og TRIO erfaring
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og spesielt BUP feltet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om punktlighet, nøyaktighet, ansvarsfølelse og evne til samarbeid
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Like et høyt arbeidstempo
 • Tåler en stresset hverdag, takle stress med et smil
 • God samarbeidsevne
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Godt humør og "stå-på-vilje"
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet
 • Det legges vekt på personlig egnethet
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet

Vi tilbyr:

 • Delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.