Detaljer


Sekretær

Poliklinikk Spesial har ledig 60 % fast stilling som Sekretær

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene vil være pasientadministrativt og personaladministrativt arbeid samt annet forefallende kontorarbeid
Kvalifikasjoner
 • Erfaring som sekretær
 • God kjennskap til Dips, GAT, Personalportalen, Public og andre generelle datasystemer
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ønskelig med erfaring fra psykiatri
 • Det kreves at den som ansettes behersker godt norsk, både skriftlig og muntlig         
Personlige egenskaper
 • Du arbeider selvstendig, raskt og effektivt
 • Du tar ansvar og er fleksibel i et miljø som til tider kan være hektisk
 • Du kommuniserer godt på alle nivåer og med alle i organisasjonen
 • Du er serviceinnstilt, blid og positiv
 • Du er endringsvillig 
Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.