Detaljer

 • Søknadsfrist
  23.03.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Samisktalende assistent
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Må beherske samisk språk og ha kjennskap til samisk kultur
 • Arbeidserfaring:
  Søkere med relevant erfaring og kvalifikasjoner vil foretrekkes
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  676142

Spørsmål rettes til

 • Berit Kalseth
 • Telefon: 775 88 007

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Samisktalende assistent, 100% stilling, id 316

Samisktalende assistent, id 316

Vil du ha verdens fineste jobb??

Nordreisa kommune vil styrke barnehagetilbudet for barn i samisk avdeling, og søker etter samisktalende assistent i fast 100% stilling.  Oppstart 6.8.18.

Arbeidssted er for tida samisk avdeling ved Storslett barnehage.

 

Arbeidsoppgaver:

·        delta/medansvar i planlegging og gjennomføring av aktiviteter

·        medvirke og bidra til at mål i ulike planer nås

·        medansvar for å samarbeid med foresatte

·        delta aktivt i endrings- og utviklingsarbeid

·        fremme samisk språk og kultur

·        bidra til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn

·        ha kunnskap om barnehagens mål, årsplan og andre gjeldende planer

 

Kvalifikasjonskrav:

·        du må beherske samisk språk og ha kjennskap til samisk kultur

·        søkere med relevant erfaring og kvalifikasjoner vil foretrekkes

 

Personlige egenskaper:

 • glad i barn!
 • omsorgsfull og kreativ
 • impulsiv og fleksibel, tydelig og strukturert, evne til å yte det lille ekstra
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • gode samarbeidsevner og sterkt engasjement for å bidra til vekst og utvikling hos små og store barn
 • evne til å støtte og å delta i lek og samspill på barns premisser
 • evne til å jobbe i team, men også selvstendig
 • god helse og glad i utendørsaktivitet

 

 

Vi kan tilby:

·        et flott og spennende arbeidsmiljø der dagligspråket i hovedsak er samisk

·        opplæring ved behov

·        faglig utvikling

·        lønn etter tariff, med tillegg av kr 30.000,- pr år som et tilskudd fra Sametinget

·        godt arbeidsmiljø

·        en spennende og utfordrende jobb

·        gode forsikrings- og pensjonsordninger

·        fantastiske muligheter for kultur- og friluftsliv

·        flyttegodtgjøring etter reglement

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

 

Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht § 19 og 23 i barnehageloven fremlegges før tiltredelse.

Menn oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig.

 

Kontaktpersoner: Styrer/virksomhetsleder Heidi Hole, tlf. 7758 8395 eller barnehagekonsulent Berit Kalseth, tlf 7758 8007.

 

Søknadsfrist 23. mars 2018.  Søkere bes oppgi id.nr og referanser.

 

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter

 

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.