Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Samhandlingskoordinator, Engasjement

Offentlig forvaltning

Psykosepoliklinikken har vært heldige og fått innvilget midler fra Statsforvalter til å jobbe med utviklingsarbeid, nemlig å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten.
Det betyr at hvis du er interessert i å utvikle gode helsetjenester sammen med våre opptakskommuner, er fleksibel, selvstendig, proaktiv og "tar tak" kan det være akkurat deg vi trenger. 

Litt kort om enheten:
Målgruppen vår er pasienter over 18år med psykoselidelse og/eller alvorlig ROP-lidelse, samt oppfølgings-/vedtaksansvar for pasienter som er under tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD). Psykosepoliklinikken følger også opp pasienter med annen problematikk, som har vedvarende nedsatt funksjonsnivå, og hvor pasienten er i behov av koordinerte tjenester og utvidede polikliniske rammer.

Psykosepoliklinikken har ni ansatte og er tverrfaglig sammensatt, med 2 psykiatere, 2 psykologspesialister, og 4 sykepleiere med videreutdanning og enhetsleder. Vi jobber både poliklinisk og ambulant hvor vi møter pasientene i deres bolig eller nærmiljø ved behov. Vi disponerer to biler til dette. Psykosepoliklinikken har tett samhandling med øvrig helsetjenester,  både i primær- og spesialisthelsetjeneste.

Bakgrunn og oppgaver for deg som samhandlingskoordinator:
Formålet er å skape en samhandlingsarena for vår målgruppe som vil knytte spesialist og primærhelsetjeneste tettere sammen, gjøre skillet mellom tjenestenivåene mindre synlige for den enkelte, samt at pasienter mottar helsehjelp på rett nivå til enhver tid.  Målsettingen er at pasienter og pårørende skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende pasientforløp hvor tjenestenivåene samarbeider systematisk, regelmessig og bedre. Dette uavhengig av om pasienter er i aktiv behandling eller er formelt avsluttet ved spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker i dette samarbeidet og rette fokuset på de som ikke er i aktiv behandling, men hvor vi allikevel kan være involvert - være tettere på, gi råd og veiledning, samt kort vei til vurdering/behandling igjen ved behov. 
Det tenkes fra DPSet sin side at dette bør være et fast tiltak. En ser derimot at dette vil kreve en del ressurser og spesielt en oppstartsfase med å etablere god kontakt og struktur rundt samhandlingspunktene og følge opp evt. utfall fra møtene. Dette søkte vi midler til, noe vi fikk innvilget. 

I en oppstartfase er det tenkt at man har dette som primæroppgave på grunn  av forventet koordinering, fasilitering og oppfølging. Det følger også med at samhandling må evalueres, og om mulig også utvides.
Det medfører stor koordineringsarbeid når Psykosepoliklinikken har 9 kommuner i sitt opptaksområde.
Det er her du som samhandlingskoordinator vil ha en sentral rolle for videreutvikle samarbeidet vi har og systematisere dette sammen med enhetsleder og psykosepoliklinikken forøvrig. 

Stillingsprosent kan avtales nærmere og er fleksibelt. Varighet av engasjementet avhenger av stillingsprosent da engasjementet dekkes fullt av tilskuddsmidler. Eksempelvis tilsvarer 100% 9mnd engasjement og 50%  18mnd engasjement. 

Er dette midt i blinken for deg så er det bare søke.
Er du usikker på om dette er noe for deg eller bare har noen spørsmål så er det bare ta kontakt.

Bruk av egen bil må påregnes. 

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å videreutvikle og systematisere et godt samarbeid med alle opptakskommuner, samt innad i spesialisthelsetjenesten. 
 • Fungere som koordinator i samhandlingen. Være kontaktperson som knytter helsenivåene sammen.
 • Være med å tydeliggjøre samarbeidet, både praktisk, fag og juridisk.
 • Pasientkontakt der hvor det er hensiktsmessig. 
 • Veiledning
 • Utarbeide prosjektrapport. 
 • Bruk av egen bil må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Høgskoleutdannet med videreutdanning i psykisk helsearbeid 
 • Erfaring fra  spesialisthelsetjeneste og/eller primærhelsetjenete
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlige og langvarige psykiske vansker
 • Efaring med strukturert miljøterapi 
 • God kjennskap til DIPS/IT.  
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig godt.
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Interesse for psykosefeltet med både korte og langsiktige behandlingsmål.
 • Gode samarbeidsevner
 • Jobber selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Kreativ og nytenkende
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et engasjert og dyktig fagmiljø under utvikling.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Mulighet for å arbeide selvstendig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.