Detaljer

 • Søknadsfrist
  22.05.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Saksbehandler
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning som fortrinnsvis barnevernspedagog eller eventuelt sosionom, andre med tilsvarende kompetanse kan bli vurdert
 • Arbeidserfaring:
  Erfaring med barnevernfaglig arbeid eller saksbehandling, eller familieveiledning
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  729389

Spørsmål rettes til

 • Lisa Løkkemo
 • Telefon: 979 62 001

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Saksbehandler i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 334

Saksbehandler i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 334

2x100 % stilling, vikariat, som saksbehandler i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, begge i 6 mnd. og med mulighet for fast tilsetting. Tiltredelse snarest, eller 1. september 2018.

 

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste med kontorer i Burfjord og på Storslett. Nordreisa kommune er vertskommune. Som ansatt i tjenesten må man påregne arbeid i begge kommuner. Utredning av utvidet interkommunalt barnevernsamarbeid for Nord-Troms 6 er avsluttet, og skal under politisk behandling i juni 2018.

Stillingene er knyttet til saksbehandling etter Lov om barneverntjenester.

 

Kvalifikasjoner:

 • helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning som fortrinnsvis barnevernspedagog eller eventuelt sosionom, andre med tilsvarende kompetanse kan bli vurdert
 • erfaring med barnevernfaglig arbeid eller saksbehandling, eller familieveiledning
 • relevant videreutdanning
 • førerkort klasse B, søker må ha mulighet for å disponere bil
 • menn oppfordres til å søke

 

Egenskaper:

 • faglig engasjement
 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • evne og vilje til kommunikasjon og god skriftlig saksbehandling/framstillingsevne
 • bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • trivelig arbeidsmiljø, preget av samarbeid, høyt tempo og faglige utfordringer
 • lønn etter tariff
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

For mer informasjon kontakt virksomhetsleder barnevern Lisa Marie Løkkemo tlf 979 62 001.

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens § § 14-2 eller 14-3.
Søknadsfrist: 22.05.2018.  Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet er avgjørende.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter

 

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.