Detaljer

 • Søknadsfrist
  29.01.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Saksbehandler
 • Stillingstype:
  Hel/deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning som fortrinnsvis barnevernspedagog eller eventuelt sosionom. Andre med tilsvarende kompetanse kan bli vurdert.
 • Arbeidserfaring:
  Erfaring med barnevernfaglig arbeid eller saksbehandling, eller familieveiledning
 • Ønsket Språk:
  må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  Nordreisa kommune, Kvænangen kommune
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  627538

Spørsmål rettes til

 • Lisa Løkkemo
 • Telefon: 979 62 001

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Saksbehandler i barneverntjenesten, 50% fast og 50% vikariat, id 289

Saksbehandler i Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste, id 289

 50 % fast stilling og 50 % vikariat i 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

 Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste med kontorer i Burfjord og på Storslett. Nordreisa kommune er vertskommune. Som ansatt i tjenesten må man påregne arbeid i begge kommuner. Tjenesten er i prosess med mål om å bli egen virksomhet fra august 2017. For tiden utredes et utvidet interkommunal barnevernsamarbeid for Nord-Troms 6.

Stillingene er knyttet til saksbehandling etter Lov om barneverntjenester

 Kvalifikasjoner:

 • helse- og sosialfaglig høgskole/universitetsutdanning som fortrinnsvis barnevernspedagog    eller eventuelt sosionom. Andre med tilsvarende kompetanse kan bli vurdert.

 • erfaring med barnevernfaglig arbeid eller saksbehandling, eller familieveiledning

 • relevant videreutdanning

 • Førerkort klasse B. Søker må ha mulighet til å disponere bil

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig


Egenskaper:

 • faglig engasjement

 • gode samarbeidsegenskaper

 • fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet

 • evne og vilje til kommunikasjon og god skriftlig saksbehandling/framstillingsevne

 • bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø

   

  Vi tilbyr:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • trivelig arbeidsmiljø, preget av samarbeid, høyt tempo og faglige utfordringer

 • lønn etter tariff

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

   

  Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

 

Søknadsfrist: 29. januar 2018. Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet er avgjørende.

 

For mer informasjon kontakt virksomhetsleder Lisa Løkkemo tlf 979 62 001.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.