Detaljer


Rusakuttmottak sengepost søker Sosionom

Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av seks seksjoner, og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning består av ett rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og 2 avgiftningsenheter. Seksjonen er bemannet med sosionomer, spesialsykepleiere/sykepleiere, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering, og overleger. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår pasientbehandling.

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som sosionom ved Rusakuttmottak sengepost som tilbyr akutt døgninnleggelse for pasienter med rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Enheten har 13 sengeplasser med gjennomsnittlig liggetid på to døgn.

Stillingen er ledig fra 01.01.19. Stillingen innebærer arbeid på dag/kveld og hver tredje helg. Sosionomen inngår i tverrfaglig team med fokus på å ivareta det sosialfaglige perspektivet. Samtidig er stillingen tillagt rollen som barneansvarlig på enheten. Alle ansatte har ansvar for vurderinger knyttet til barn som pårørende og har dialog med barnevernet, samt skriver bekymringsmeldinger. Barneansvaret innebærer i all hovedsak veiledning av kolleger i slike problemstillinger knyttet til barn som pårørende. Personen håndterer også den administrative delen av bekymringsmeldinger og evt. tilbakemeldinger fra barnevernet og oppfølging av disse.

Vi ser etter deg som er opptatt av høy faglig kvalitet i møte med pasienter og god kommunikasjon i samarbeid med kolleger. Som barneansvarlig vil det være attraktivt med inngående kjennskap til barnevernet og deres arbeidsmetoder. God elektronisk dokumentasjon er en viktig del av hverdagen.

Arbeidsoppgaver
 • Sosialfaglig arbeid med mennesker med rusrelaterte problemer, skader og lidelser
 • Bidra med sosialfaglig kompetanse i tverrfaglig teamarbeid
 • Barneansvarlig
 • Mottak av pasienter
 • Kartlegging
 • Motivasjons- og støttesamtaler
 • Samarbeid med 1.linjetjeneste for planlegging av videre tiltak for innlagte pasienter
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sosialt arbeid/sosionom
 • Ønskelig med erfaring fra barnevern og TSB
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Positiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig sterk
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Strukturert og evne til å holde oversikt
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Fagutvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid