Detaljer

Spørsmål rettes til

 • Martin Pedersen
 • Telefon: 954 83 689

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

RØKTER I WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er en familiebedrift med hovedsete ytterst på Senja i Torsken og har drevet med produksjon av atlantisk laks siden 1983. Wilsgård er et moderne og fremtidsrettet konsern som ved bruk av ny teknologi og dyktige medarbeidere har kontinuerlig fokus på produksjon av høykvalitets lakseprodukter. Vi har settefiskanlegg i Kåfjord kommune og driver 10 matfiskkonsesjoner ved våre matfiskanlegg som ligger i hhv Torsken, Lenvik, Berg, Karlsøy og Ibestad. I Torsken har vi administrasjon, slakteri og videreforedling samt Torskensenteret hvor vi har praksisbase for Senja Videregående skole og fôrsenter som fôrer alle våre matfisk lokaliteter.

Wilsgård fiskeoppdrett AS søker etter røkter til våre matfisk lokaliteter.

Dine arbeidsoppgaver vil bestå av:

 • Daglig røkting og tilsyn av fisk sammen med øvrig personell.
 • Daglig tilsyn og vedlikehold av driftsinstallasjoner og tilhørende utstyr.
 • Deltagelse i andre arbeidsoppgaver som faller naturlig inn under drift av et matfiskanlegg
 • Journalføring og rapportering iht. våre styringssystemer og internkontroll.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Akvakulturutdanning og/eller fagbrev samt erfaring fra matfiskproduksjon av laks er fordel.
 • God arbeidskapasitet og godt humør.
 • Bidra i konsernets visjon der «vi tenker laks» i alt vi gjør.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn med gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Turnus ordning.
 • Jobb i verdens mest spennende næring sammen med et selskap i vekst med et langsiktig perspektiv.

For nærmere informasjon kontakt Produksjonssjef Martin Pedersen på Mobil 95 48 36 89 eller E-post til martin@wilsgaard.no

Søknad og CV sendes martin@wilsgaard.no