Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  13.10.2019
 • Sted:
  ULSET
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  ULSET
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2139680
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor Ulsetskogen skole

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Ulsetskogen skole er en barneskole i Åsane bydel. Skolen har 250 elever og ca 32 årsverk fordelt på 36 ansatte.  20 personer er i undervisningsstillinger.  Skolens lederteam består av rektor, 2 avdelingsledere for skoledelen og 1 avdelingsleder for SFO.  Avdelingslederne har personalansvar og pedagogisk ansvar for sin avdeling.  Rektor har det overordnete ansvaret for det pedagogiske arbeidet, for økonomi og for personalet.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med rikelig boltreplass for ulike aktiviteter. Vi bruker ulike læringsarenaer – både ute og inne.  Skolen er en klasseromsskole, men vi tilstreber samarbeid og aktiviteter på tvers av klasser og trinn. Vi er opptatt av å bygge et trygt og godt skolemiljø der elevene opplever at det er hyggelig og lærerikt å samhandle med hverandre. Inneværende skoleår har vi hovedfokus på å implementere det nye læreplanverket, på sosial kompetanse og lærelyst.

Stillingen er ledig fra 01.12.2019 

Arbeidsoppgaver
Lede skolens lederteam
Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet
Økonomiansvar
Overordnet personalansvar
Utvikle skolen som en lærende organisasjonKvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning med undervisningskompetanse        
Relevant tilleggsutdanning innen ledelse eller organisasjonsutvikling        
Relevant ledererfaring er ønskelig, fortrinnsvis skoleledelse·        
Politiattest - jfr. opplæringslova § 10-9


Personlige egenskaper
kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
kan gå foran i skolens arbeid med å utvikle seg digitalt
kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og kan arbeide langsiktig og strategisk
har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
er fleksibel, raus og løsningsorientert
er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet

Vi tilbyr
En veletablert skole med godt omdømme, læringsmiljø og samarbeidsklima        
Godt arbeidsmiljø        
Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen·        
Kursrekke for nytilsatte ledere        
Mentorordning        
Lønn kr. 739.000,-