Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  19.10.2019
 • Sted:
  SØREIDGREND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  SØREIDGREND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2146845
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Søreide skole

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Søreide skole er en barneskole i Ytrebygda bydel i Bergen med  560 elever. Ca 215 av disse går på SFO. Skolen har stolte tradisjoner tilbake til 1845 og er således Bergens nest eldste. Det nåværende bygget ligger vakkert til på en av de flotteste tomtene i området og stod ferdig i 2014 og er en av kommunens mest moderne skoler, bygget for å kunne legge til rette for læring for alle.


Søreide skole er en OPS-skole – bygget eies og drives av Skanska.
Ved skolen er det ca. 65 ansatte . 40 av de har undervisningsstilling.  Skolens lederteam består av rektor og fire avdelingsledere.  Avdelingslederne har personalansvar og ansvar for den daglige driften på sine respektive avdelinger. Rektor leder det overordnete pedagogiske arbeidet og har økonomiansvaret.
Felles satsingsområde for skolene i Bergen er «læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever».  Skolen har et faglig sterkt personale som trives med pedagogisk utviklingsarbeid for å forbedre elevenes læring.

Arbeidsoppgaver
 • Lede skolens lederteam
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Økonomiansvar
 • Overordnet personalansvar
 • Utvikle skolen som en lærende organisasjon
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som kvalifiserer til å undervise i grunnskolen, jf. kap. 14 i Forskrift til opplæringslova
 • Tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
 • Undervisningserfaring
 • Grunnleggende realkompetanse om offentlig forvaltning og om økonomistyring 

Utdanningsretning

 • Pedagogikk  

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Master- / Bachelorgrad
Personlige egenskaper

Vi søker etter en leder som:

 • er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert
 • kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læringsutbytte
 • arbeider systematisk, langsiktig og strategisk med gjennomføringskraft og med resultatoppfølging
 • har gode evner til å samarbeide, lytte, veilede, inspirere og sette grenser
 • er fleksibel, løsningsorientert og motivert for å jobbe på en skole med fleksible areal
 • er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte og foreldre, og i nærmiljøet
Vi tilbyr
 • Et utviklingsorientert personale
 • Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
 • Kursrekke for nytilsatte ledere
 • Mentorordning

 

Andre opplysninger

 •  Politiattest – jf. opplæringslova § 10-9  

Nøkkelinformasjon
Stillingsbrøk: 100 %
Fast
Antall stillinger: 1
Stillingen er ledig fra 01.03.2019
Søknadsfrist: 19.10. 2019
 
Lønn: kr. 765000, eller etter avtale.