Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2019
 • Sted:
  BLOMSTERDALEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  BLOMSTERDALEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2151910
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Liland skole

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Liland skole er en barneskole i Ytrebygda bydel. Skolen har 260 elever og ca 32 årsverk fordelt på 37 ansatte. Skolens lederteam består av rektor, 2 avdelingsledere for skoledelen og 1 avdelingsleder for SFO. Avdelingslederne har personalansvar og pedagogisk ansvar for sin avdeling.  Rektor har det overordnete ansvaret for det pedagogiske arbeidet, for økonomi og for personalet.

Skolen ligger i flotte omgivelser med rikelig boltreplass for ulike aktiviteter. Det er gode muligheter til bruker ulike læringsarenaer – både ute og inne. Skolen har en flott skolehage som er i aktiv bruk. Skolen er en klasseromskole, men tilstreber samarbeid og aktiviteter på tvers av klasser og trinn. Skolen er stolt av de gode tradisjonene med mye sang og musikk som gir mye læring og glede både hos barn og voksne. Vi er opptatt av å bygge et trygt og godt skolemiljø der elevene opplever at det er hyggelig og lærerikt å samhandle med hverandre. Skolen er en Olweus - sertifisert skole.
Inneværende skoleår har vi hovedfokus på å implementere det nye læreplanverket, på sosial kompetanse og arbeid med de grunnleggende ferdighetene.

Arbeidsoppgaver

Lede skolens lederteam

Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet

Økonomiansvar

Overordnet personalansvar

Utvikle skolen som lærende organisasjon 

                       
Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning med undervisningskompetanse

Relevant tilleggsutdanning innen ledelse eller organisasjonsutvikling er ønskelig

Relevant lederutdanning er ønskelig, fortrinnsvis skoleledelse

Politiattest, jfr. opplæringsloven § 10-9 

Personlige egenskaper

Kompetent, åpen pålitelig og samfunnsengasjert

Kan ivareta og videreutvikle skolens kultur og læringsmiljø med fokus på elevenes læring faglig og sosialt 

Arbeider langsiktig og strategisk med beslutnings- og gjennomføringskraft

Har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og inspirere.

Er fleksibel og løsningsorientert

Er tydelig og synlig overfor elever, tilsatte, foreldre og nærmiljø

Tar initiativ, ser muligheter og gjennomfører

Vi tilbyr

En veletablert skole med godt omdømme, læringsmiljø og samarbeidsklima

Et faglig sterkt og stabilt personale som har elevene i sentrum

En profesjonell og engasjert arbeidsgiver med gode støttefunksjoner

Muligheter for personlig og faglig utvikling

Mentorordning

Lønn: kr 739 000 eller etter avtale