Detaljer

 • Søknadsfrist
  25.10.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Administrasjon
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Master
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  545255

Spørsmål rettes til

 • Mette Hansen
 • Telefon: 69174593

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor - enhetsleder Låby skole

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden

 kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt

 smartere måte enn i går.

                                               

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og

skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få

 jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å

 gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige

 utviklingsmuligheter.

 Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

 Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av

 næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle

 arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

 Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.


 

Fra 1 desember 2017 er det ledig stilling som enhetsleder / rektor ved Låby skole.

 

 

Beskrivelse av arbeidssted

Låby skole har ca.300 elever fra høsten 2017

Ledelsen på skolen består av rektor, assisterende rektor og SFO-leder. Skolen har også en egen sekretær.

Låby skole har et svært utviklingsorientert personale. Skolen har gjort flere større utviklingsarbeider, og for personalet er

det viktig at det finnes en sterk pedagogisk visjon, som tar opp i seg behovet for utvikling av praksis.

Skolen har et personale som hver dag arbeider hardt for elevene og foreldrene skal oppleve å ha et godt læringsmiljø

med gode pedagogiske metoder. Låby skole har svært kompetent personale som er målrettet, inkluderende og

opptatte av at det er kvalitet i alle leddene av skolens organisasjon.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Rektor er enhetsleder og har et selvstendig delegert budsjett-, økonomi og personalansvar.

Stillingen er plassert i kap.3 i hovedtariffavtalen.

Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater, for det pedagogiske innholdet og for at det legges til rette for at

personalet får tilgang på en profesjonell og utviklende organisasjon. Som rektor skal en og sørge for at politiske og

administrative vedtak blir iverksatt.

 

Alle skolene i Halden kommune benytter LeseLOS og LOV-prosjektet (Læring og vurdering). LOV-prosjektet er et

samarbeid med Høgskolen i Østfold.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Du er utdannet skoleleder og har allerede erfaring fra ledelsen av skoler

Gode kunnskaper og erfaring innen ledelse, personalarbeid, økonomi og IT

Bred erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen og du kan vise til resultater

Evne og interesse for å være med å skape et positivt lærings- og arbeidsmiljø og et godt skole/hjem samarbeid.

Jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.

 

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en rektor som er opptatt av å utvikle organisasjonen og skolens pedagogiske identitet gjennom gode og

inkluderende prosesser. Du kjenner og forstår betydningen av samspillet med de tillitsvalgte og du er opptatt av at hele

personalet skal få muligheter til å utvikle sin praksis.

Du har erfaring med skoleledelse fra tidligere og du har allerede gjennomført skolelederutdanningen. Du er god på

relasjoner og er en inkluderende leder. Du er god til å lytte og har omtanke for dine medarbeider.

Som leder er du også tydelig og tar de beslutningene som er nødvendige.

 

Du som blir vår nye rektor på Låby vil komme til en skole som vi er stolte av, og sammen med deg så vil vi videreutvikle

skolen vår. Vi har er kjent for å ha et dynamisk og godt miljø, og det vil vi gjerne dele med deg.

 

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om

søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om

dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

 

Søknadsfrist   03.10.2017                               Utlyst dato       12.09.2017                         Vårref                 676

 

Kontaktperson

Else-Grethe Mathisen, tlf: 69174795, mobil: 41610281, Else-Grethe.Mathisen@halden.kommune.no


: