Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.09.2018
 • Bedrift
  Fet kommune
 • Sted:
  FETSUND
 • Type arbeid:
  Rektor - enhetsleder
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommunale etater
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  FETSUND
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  851193

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rektor / enhetsleder - Garderåsen skole og SFO

Beskrivelse av stilling
Garderåsen skole ligger sentralt i Fet kommune. Skolen åpnet i 1989. Høsten 2000 ble nytt skolebygg tatt i bruk.
Skolen har ca 265 elever fordelt på 1. - 7.trinn. I skolen inngår en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov.

Fetskolene har følgende satsningsområder:
-Elevenes læring og mestring, med fokus på grunnleggende ferdigheter
-Vurdering for læring
-Klasseledelse og læringsmiljø
-Skolen som lærende organisasjon

Fet kommune er en 2-nivåkommne. Dette innebærer omfattende delegert myndighet/ansvar til enhetsleder/rektor innen økonomi, personal, HMS og pedagogisk utviklingsarbeid. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for undervisning og oppvekst.
Rektor inngår lederavtale med kommunalsjef. Stillingen inngår i kommunens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver/arbeidsområder
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og har ansvar for:
-Å fremme elevenes læring og utvikling og utvikle skolen som lærende organisasjon
-Økonomistyring
-Personalledelse
-Foreldresamarbeid og samarbeid med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere
-Virksomhetsplanlegging 

Nødvendig kompetanse
Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning og ledererfaring
Det er ønskelig med lederutdanning
Søker må ha grunnleggende datakunnskaper og god økonomiforståelse

Nødvendige personlige egenskaper
Ved tilsetting vil det foruten utdanning og praksis bli lagt vekt på personlige egenskaper som:
- genuin interesse for elevers læring
- evne til å motivere, engasjere og bygge gode relasjoner
- evne til å initiere, lede og gjennomføre utviklingsprosesser
- løsnings- og resultatorientering
- evne til å jobbe strukturert og systematisk 

Vi kan tilby
Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø
God pensjonsordning
Fri gruppelivsforsikring 

Informasjon om stillingen
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste 

Ønsket tiltredelse: 01.01.2019 

Søknad sendes
Vi har elektronisk søknadsbehandling

Søknadsfrist    01.09.2018 

Kontaktperson
Stein A. Røssaak, kommunalsjef for oppvekst og kultur, mobil: 90154278