Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  14.10.2019
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  HORDALAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2139619
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Rektor Bjørndalsskogen skole

Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.

Bjørndalsskogen skole er en godt organisert og veldrevet barneskole i Laksevåg bydel i Bergen med ca. 280 elever og ca. 38 årsverk, fordelt på 45 ansatte. 24 av dem har undervisningsstilling. Skolens lederteam består av rektor, to avdelingsledere for skoledelen og en avdelingsleder for SFO. Avdelingslederne leder det daglige pedagogiske og personalmessige arbeidet på sine respektive avdelinger. Rektor har det overordnete ansvaret for personalet og det pedagogiske arbeidet.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med et flott uteområde. Etter sin oppstart i 1978 har skolen blitt utvidet flere ganger. I 2003 sto det siste nybygget ferdig med nye klasserom, grupperom, forskerareal, skolekjøkken, musikkrom og stort allrom. De har deltatt i kommunens program for lesing: LESELOS gjennom flere år og arbeider nå med læring i tråd med Bergen kommunes satsingsområder. Skolen har en kultur for involvering av alle ansatte, elever og foreldre i arbeidet for et godt inkluderende skole- og læringsmiljø. Personalet er fleksibelt og løsningsorientert med en positiv grad av autonomi innenfor felles rammer. SFO er en naturlig del av skolehverdagen og skolens utviklingsarbeid. Videre har man et velfungerende samarbeid med barnehagene og ungdomsskolen i miljøet.

Arbeidsoppgaver
Lede skolens lederteam

Lede pedagogisk utviklingsarbeid
Økonomiansvar
Overordnet personalansvarKvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning med pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringsloven
Tilleggsutdanning innen ledelse og/eller organisasjonsutvikling er ønskelig
Relevant ledererfaring, fortrinnsvis skoleledelse
Relevant undervisningserfaring


 
Utdanningsretning
Pedagogikk


Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad  


Politiattest – jf. opplæringslova § 10-9  

Personlige egenskaper
Vi søker etter en leder som: 
-er en trygg og robust leder
-arbeider strategisk og strukturert
-er tydelig og løsningsorientert
-har gode relasjonelle ferdigheter med evne til å samarbeide, lytte, veilede og inspirere
-er åpen, fleksibel og løsningsorientert         
-er inkluderende, raus og synlig i skole og nærmiljøVi tilbyr

En inkluderende skole med et godt omdømme og en god fellesskapsfølelse blant voksne og barn
En skole med mange gode læringsprosesser, stor elevmedvirkning og mange ulike elevaktiviteter også utover vanlig skoletid
En skole med godt samarbeid mellom de ulike aktørene
Gode støttefunksjoner i byrådsavdelingen
God introduksjon, oppfølging og stor påvirkningskraft
Muligheter for personlig og faglig utvikling
Kursrekke for nytilsatte ledere
Mentorordning


Lønn: kr 739.000,- eller etter avtale

Stillingen er ledig fra 01.12.19