Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  03.06.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Rekrutteringsstilling vernepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  3
 • karriere-kode:
  1496708
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rekrutteringsstillinger for 3.års vernepleiestudenter

Enhet Bo og Miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser

Er du vernepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg. Formålet med rekrutteringsstillingene er at vernepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best gjennom gode faglige miljø. Nyutdannede vernepleiere bringer inn ny kunnskap og har friske innspill.

Informasjon om rekrutteringsstilling:

-Fast ansettelse i 100 % fra 20. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)

-Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet

-Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier/vernepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen. Det gis da 10.000 over grunnlønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Bo og mijøarbedertjeneste:

Vi kan tilby inntil tre faste 100 % stillinger fra sommeren 2019 under forutsetning av autorisasjon som vernepleier.

Enhet består av følgende avdelinger : Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Idd, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet og Uteteam. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger.

Bo og miljøarbeidertjeneste er for personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming og brukere har ulike bistandsbehov. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i enheten bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, brukermedvirkning er sentralt. Bo og miljøarbeidertjeneste skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra målrettet miljøarbeid og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper/team med utviklende arbeidsmiljø. Enhetens faglige plattform er kunnskapsbasert praksis. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid, 3.hver helg

-Bistå i det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser, pårørende og verger

-Arbeid med tiltaksplaner og individuelle planer, og evnt. ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og mulig primærkontaktfunksjon

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

-Arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis

Krav til kvalifikasjoner og utdanning

-3. års student

-Personlig egnethet

-Må beherske norsk både skriftlig og muntlig

-God kommunikasjonsevne

-Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

-Sertifikat på bil, må kunne kjøre bil med manuelt gir

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Kunnskap om arbeid med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9

-Kunnskap om målrettet miljøarbeid og vernepleierens arbeidsmodell

-Lojalitet til vedtatte planer og prosedyrer

-Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

-Systematisk og ryddig

-Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse er en fordel

Vi kan tilby:

-Hyggelige og kompetente medarbeidere.

-Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike

bistandsbehov og gode faglige miljøer

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

-IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

-Mentorordning for nyansatte

-Opplæringspakke (kurs og opplæringsvakter)

-Firmarabatt ved treningssenter

-En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside – www.halden.kommune.no – ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Gunhild M. Jacobsen, avdelingsleder Kvartetten og Opalveien, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no

Marianne Solvang, Avdelingsleder Ulvåsveien, mobil: 95497380, Marianne.Solvang@halden.kommune.no

Didrik Ueland, Avdelingsleder Kvartsveien og Idd, mobil: 95798606, Didrik.Ueland@halden.kommune.no

Thomas Andre Olsen, Avdelingsleder Eklund og Friggsvei, mobil: 95416708, ThomasAndre.Olsen@halden.kommune.no

Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder Isebakke og Niels Stubsgt, mobil: 47476722, patrik.karlsen@halden.kommune.no

Espen Søyland, Avdelingsleder Svenskegata og Kommandantveien, mobil: 90145286, espen.soyland@halden.kommune.no

Lise Skjærstad, Konst. avdelingsleder Ostunet, mobil: 95306994, Lise.Skjaerstad@halden.kommune.no

Lene Sande, Avdelingsleder Grønliveien og Rådyrfaret, mobil: 91745201, lene.sande@halden.kommune.no

Marit Sandbæk, Avdelingsleder Uteteam, mobil: 47476310, marit.sandbaek@halden.kommune.no

Ramona Lagerta Johansen, Avdelingsleder Frøyasvei og Atomveien, mobil: 45974676, Ramona.Johansen@halden.kommune.


: