Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Rekrutteringsstillinger 3 års. vernepleierstudenter
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  3
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  3.års student
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  604086

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rekrutteringsstillinger for 3.års vernepleierstudenter

Samlokaliserte boliger Halden

Er du vernepleierstudent og synes det er supert å vite at du allerede har sikret deg en 100 % stilling etter fullført studie? Da ønsker vi kontakt med deg.

Formålet med rekrutteringsstillingene er at vernepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Halden kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Halden kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best gjennom gode faglige miljø. Nyutdannede vernepleiere bringer inn ny kunnskap og har friske innspill.

Informasjon om rekrutteringsstilling:

-Fast ansettelse i 100 % fra 20. juni (eller etter tilpasning i forhold til eksamen)

-Ansatte forplikter seg til å arbeide fullt under hele sommerferieavviklingen og får i ferieperioden lønn med 16 års ansiennitet

-Fra 1. september eller så snart ferieavviklingen er over innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier/ vernepleier, faste eller vikariater, og det mottas ordinær lønn for stillingen.

Beskrivelse av arbeidssted

Vi kan tilby inntil tre faste 100 % stillinger fra sommeren 2017 under forutsetning av autorisasjon som vernepleier. Enhet samlokaliserte boliger består av: Grønliveien, Rådyrfaret, Svenskegata, Friggsvei, Eklundveien, Niels Stubsgt, Kommandantveien, Søsterveien 3 etg, Kvartsveien, Opalveien, Kvartetten, Isebakkevn, Atomveien, Frøyasvei, Ulvås, Ostunet, Idd samlokaliserte bolig og ambulerende miljøarbeidertjeneste. Mer informasjon om de ulike boligene/tjenestesteder kan finnes på Halden kommunes nettsider, eller du kan kontakte avdelingsledere for de aktuelle avdelinger.

Samlokaliserte boliger er for personer med nedsatt funksjonsnivå og/eller psykisk utviklingshemming og brukere har ulike bistandsbehov. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra den enkeltes kartlagte behov og enkeltvedtak. Det vektlegges at brukere i samlokaliserte boliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag, der brukermedvirkning er sentralt. Samlokaliserte boliger skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig /størst mulig grad. Vi arbeider ut i fra målrettet miljøarbeid og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper/team med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid

-Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser og pårørende

-Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og evnt. primærkontaktfunksjon

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Kvalifikasjoner:

-3. års student

-God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

-Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

-Personlige egnethet vektlegges

-Sertifikat på bil er nødvendig

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Vi kan tilby:

-Hyggelige og kompetente medarbeidere.

-Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike

bistandsbehov og gode faglige miljøer

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

-Tillegg på 10.000,- på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi

-IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

-Firmarabatt ved treningssenter.

-En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no - ledige stillinger                             Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Gunhild M. Jacobsen, Avdelingsleder Kvartetten og Opalveien, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no

Tomas Staal Hafstad, Avdelingsleder Ostunet, mobil: 95307118, tomas.staal.hafstad@halden.kommune.no

Marit Sandbæk, Konst.avdelingsleder Ambulerende miljøarbeidertjeneste. Mobil 47476310, marit.sandbaek@halden.kommune.no

Didrik Ueland, Avdelingsleder Kvartsveien, Søsterveien og Idd samlokalisert. mobil: 95798606, Didrik.Ueland@halden.kommune.no

Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder Isebakke og Niels stubsgt, mobil: 47476722, patrik.karlsen@halden.kommune.no

Espen Søyland, Avdelingsleder Kommandantveien og Svenskegata, mobil: 90145286, espen.soyland@halden.kommune.no

Ragnhild S. Christiansen, Avdelingsleder Eklund og Friggsvei, mobil: 95416708, Ragnhild.Christiansen@halden.kommune.no

Lene Sande, Avdelingsleder Grønliveien og Rådyrfaret, mobil: 91745201, lene.sande@halden.kommune.no

Marianne Solvang, Avdelingsleder Ulvås, mobil: 95497380, Marianne.Solvang@halden.kommune.no

Ramona Lagerta Johansen, Avdelingsleder Frøyasvei og Atomveien, mobil: 45974676, Ramona.johansen@halden.kommune.no


: