Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  26.04.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Regnskapskonsulent/økonomirådgiver
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Økonomisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Arbeidserfaring:
  Praksis fra bokføring er nødvendig
 • Ønsket Språk:
  • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1597462
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Regnskapskonsulent/økonomirådgiver

Regnskapskonsulent/økonomirådgiver, id 439

Nordreisa kommune har ledig fast 100 % stilling ved økonomitjenester, og søker etter en som regnskapskonsulent/økonomirådgiver, avhengig formell kompetanse, som kan bidra til god kvalitet på regnskapsførselen av kommunen.

Økonomitjenester har ansvar for økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, innkjøp, eiendomsskattekontor, regnskapsføring, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll. Avdelingen består av 9 dyktige og selvstendighet medarbeidere, i tilsammen 7,5 stillingshjemler.

Kommunen benytter Agresso som økonomisystem.

Arbeidsoppgaver

 • regnskapsføring
 • registering og oppfølging i faktureringssystemet
 • avstemming og kontrollarbeid
 • oppfølging/rapportering av MVA
 • oppfølging av KOSTRA
 • rapporteringer
 • oppfølging og avstemming av reskontro
 • kunde- /leverandørkontakt
 • bidra ved årsoppgjør, årsbudsjett og budsjettendringer
 • bistå våre sektor-/virksomhetsledere
 • eventuelt prosjektdeltakelse
 • ta del i øvrige arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder

Kvalifikasjoner:

 • økonomisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå

 • praksis fra bokføring er nødvendig

 • praksis fra kommuneregnskap vil bli vektlagt

 • aktuelle kandidater må ha god brukerkompetanse innenfor IKT systemer, god kjennskap og erfaring med Excel er nødvendig

 • beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • evne til samarbeid/tverrfaglig arbeid

 • evne til å tenke helhetlig

 • initiativrik, fleksibel, nøyaktig og strukturert

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Nordreisa kommune kan tilby:

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Nord-Troms største organisasjon

 • godt arbeidsmiljø

 • fleksitid, sommertid, muligheter for trening i arbeidstid ol.

 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • flyttegodtgjøring etter reglement.
 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Hvorfor velge Nordreisa kommune som din neste arbeidsgiver?

Nordreisa kommune er en spennende mellomstor kommune, med 4900 innbyggere og et utadrettet fokus. Nordreisa nasjonalparkkommune er et eldorado for dem som liker seg ute i naturen. Kommunen er regionsenter i Nord-Troms og har både flyplass og videregående skole.

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Økonomisjef Rita Toresen, tlf. 77 58 80 29/957 47 302

Søknadsfrist:26. april 2019.Søkere bes vise til id.nr. og oppgi referanser.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopierav attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.