• Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  STEINKJER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  STEINKJER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4270487
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet

Regiondirektør -  region Midt

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet har rundt 1250 ansatte og er et landsdekkende forvaltingsorgan som gjennom tilsyn, veiledning, kartlegging og overvåkning skal sikre følgende:
• Helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
• God helse hos planter, fisk og landdyr
• God dyrevelferd og respekt for dyr
• Helse, kvalitet og forbrukerhensyn i hele produksjonskjeden fra jord og fjord til bord
• Miljøvennlig produksjon

Innenfor rammen av disse målene skal Mattilsynet bidra til verdiskapning i hele verdikjeden og markedsadgang i utlandet.

Mattilsynet er i stadig endring og utvikling, og søker nå en regiondirektør som sammen med administrerende direktør, kolleger i toppledergruppen, samt hele organisasjonen skal sikre fortsatte leveranser på organisasjonenes samfunnsoppdrag. Regiondirektør skal bidra til at Mattilsynet fortsetter utviklingen mot å bli mer brukerorientert, datadrevet og kunnskapsbasert, samt leverer på tre strategiske initiativ: 
• Enklere å gjøre rett
• Kunnskapsbasert og målrettet
• Ett lag

For mer informasjon om strategi og organisasjon, se www.mattilsynet.no

I etterkant av KPMGs granskning i 2019 ble det igangsatt et omfattende endrings- og utviklingsarbeid for å sikre et mer målrettet, effektivt og brukerorientert tilsyn. Dette arbeidet har gitt gode resultater, og i en brukerundersøkelse fra september 2020 oppgir 95% av de som har fått tilsyn at de er fornøyde eller svært fornøyde etter å ha hatt Mattilsynet på besøk. Regiondirektør Midt skal bidra til å forankre, forsterke og fordype dette utviklingsarbeidet i egen region gjennom å utvikle kompetanse, digitale løsninger og godt samspill eksternt og internt.

Arbeidsoppgaver:

Det er en bred palett av oppgaver som venter en ny leder. Det er mange grensesnitt som må håndteres, og regiondirektør må sikre at hensyn knyttet til strategi, struktur, kultur, styring og samspill håndteres på beste vis internt og eksternt. Av sentrale oppgaver som venter er:

 • Utvikle, lede og inspirere egen ledergruppe og organisasjon i regionen
 • Videreføre og forsterke de strategiske utviklingsprosessene
 • Bidra inn i toppledergruppens strategiske vurderinger
 • Sikre gode relasjoner og godt samspill med næringsorganisasjoner, tilsynsobjekter, interesseorganisasjoner og andre offentlige aktører innen sektoren
 • Være pådriver for digitalisering, effektivisering og god virksomhetsstyring
 • Sikre høy faglig kvalitet i alle ledd av organisasjonen

Kvalifikasjoner:

Det er mange veier inn i denne stillingen, men overordnet sett må ny regiondirektør ha ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Du har en god forståelse for Mattilsynets rolle i samfunnet og hvordan ledergjerningen bør forvaltes i denne konteksten. Samtidig tror vi du kjenner deg igjen i følgende:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor et av fagområdene tilsynet har ansvar for. Har du ikke jobbet direkte innen disse fagområdene, men er en kvalifisert og utviklingsorientert leder som mener du har noe å bidra med er vi likevel interessert i å komme i kontakt med deg. Relevant bakgrunn kan kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • Erfaring med å lede organisasjonsutviklingsprosesser og digitaliseringsarbeid
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte er ønskelig
 • Forståelse for verdikjedene Mattilsynet opererer i
 • God rolleforståelse knyttet til lederrollen så vel som Mattilsynets rolle som direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans
 • Evne til å være en samlende, trygg og tydelig leder som kan inspirere både kolleger internt og samarbeidspartnere eksternt
 • Tydelig og klar i kommunikasjonen med interne og eksterne interessenter, inklusive media

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i ansettelsen, og vi søker en leder som er

 • Trygg, tydelig og handlekraftig – en som tar initiativ og driver prosesser fremover
 • Målbærer en tillitsbasert lederstil - er god til å involvere og delegere og oppnår resultater gjennom andre
 • Skaper gode relasjoner og nettverk, samhandler lett med andre internt og eksternt
 • Strategisk og tenker langsiktig – trigges av å realisere organisatoriske mål
 • Fokuserer på brukerbehov
 • Fleksibel og utviklingsorientert, står godt i endring
 • Er ambisiøs på vegne av seg selv og organisasjonen og har stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

 • Inneha en sentral lederrolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus
 • Bli del av en nyetablert toppledergruppe
 • Være med på en spennende endringsreise der man som leder har stor påvirkningskraft på videre utvikling
 • Være med å utvikle egen region så vel som Mattilsynet som helhet
 • Lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse

Kontorsted er primært Steinkjer, men den som ansettes må regne med jevnlig besøk og arbeid ved alle kontorene i regionen. 

For mer informasjon, ta kontakt med Haavard Klemetsen (mobil: 467 49 848) eller Børge Barlindhaug (mobil: 941 83 433) i Badenoch + Clark.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

 
 • Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  STEINKJER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  STEINKJER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4270487
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet