Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver/prosjektkoordinator

Offentlig forvaltning

Vi skal styrke Helse Sør-Østs utdanningssenter for leger i spesialisering og trenger deg som er god på prosjektkoordinering 

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ (RegUt HSØ) skal bidra regionalt og nasjonalt til bedre kvalitet i spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten, sammen med tilsvarende sentra i de øvrige helseregionene.

RegUt HSØ jobber for å etablere godt samarbeid om utdanning av leger, og å fremme kompetanse om veiledning, supervisjon og kompetansevurdering. Sentrale samarbeids- og dialogpartnere er utdanningsvirksomhetene, de regionale helseforetakene, øvrige regionale utdanningssentra, Helsedirektoratet og Legeforeningen.

De regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering har et særlig ansvar for læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet, herunder sørge for utvikling og gjennomføring av kurs for 44 spesialiteter.

RegUt HSØ er organisert i Oslo universitetssykehus, som en avdeling i stab for forsking, innovasjon og utdanning. Oslo universitetssykehus er landets største helseforetak og står for en stor del av pasientbehandling, medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Nå skal vi ansette en prosjektkoordinator som skal bistå i planlegging og ha ansvar for oppfølging og rapportering av prosjektene vi skal gjennomføre fremover. Hvis du liker komplekse utfordringer, er systematisk og driftig og har god gjennomføringsevne, vil vi høre fra deg. Du vil jobbe tett med leder og kollegaer både internt, regionalt og tverregionalt. Det er viktig for oss at du kommuniserer godt med andre, at du arbeider selvstendig, systematisk, løsningsorientert og effektivt, og kan håndtere høyt arbeidspress i perioder. Vi er alltid opptatt av å forbedre og effektivisere våre rutiner og prosesser og ser for oss at du vil bidra til det sammen med oss.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Holde oversikt over og koordinere RegUt HSØs prosjekter
  • Planlegge tidslinje for prosjektgjennomføring sammen med prosjekteiere
  • Følge opp fremdriftsplaner, delta i oppstarts- og statusmøter, avklare problemstillinger og prosjektendringer underveis i prosjektene
  • Presentere statusrapporter vedrørende prosjektfremdrift
  • Utarbeide prosjektevaluering og rapport ved endt prosjekt
 • Utvikle rutiner, maler og bygge struktur for prosjektgjennomføring
 • Identifisere utviklingsbehov og nye prosjekter og bidra til strategiutvikling
 • Bidra i pågående prosjekter
 • Bidra til saksfremlegg
 • Føre referat fra relevant møtevirksomhet
 • Bistå leder og øvrige kollegaer ved behov
 • Bidra til kontinuerlig forbedring i RegUt sammen med kollegaer


Stillingens ansvarsområde og oppgaver vil kunne endres i takt med behov. 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, eventuelt relevant erfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid eller teoretisk kompetanse
 • God organisasjons- og systemforståelse
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Teknisk forståelse, særlig kjennskap til Excel, Teams og øvrige Microsoft 365 (Office)-verktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående og initiativrik
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Forstår raskt komplekse spørsmål, foretar rasjonelle vurderinger
 • Trives med å hente inn informasjon og drive prosesser fremover
 • Utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppnår gode resultater
 • Kunne håndtere høyt arbeidstempo                                                                                                                                                             
 • Omstillingsevne   

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

  Blir du ansatt i RegUt HSØ, inkluderes du i en fin avdeling som jobber tett og engasjert sammen for å bidra til samfunnsoppdraget vårt.
  I tillegg til stillingen som utlyses her, har vi en administrasjonskonsulent, tre kursadministratorer, tre rådgivere, en utdanningskoordinerende overlege og leder.
  Vi har et godt samarbeid med aktørene rundt oss og jobber alltid for å bli enda bedre i alt vi gjør.

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass som gir mulighet for både faglig og personlig utvikling.
  I RegUt HSØ er det god anledning for den enkelte til å aktivt påvirke utvikling for egne oppgaver og utvikling av en spennende og meningsfull sektor.