Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver økonomi

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Virksomhetsområde forskningsstøtte (FST) ved Oslo sykehusservice yter praktisk støtte til forskere og forskningsmiljøene i Oslo universitetssykehus HF, og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst (regional forskningsstøtte – FST). FST består i dag av 5 fagavdelinger; Administrativ forskerstøtte, Forskningsstøtte for kliniske studier – Clinical trial unit (CTU), Biobank- og registerstøtte, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) og Komparativ medisin. Vi er i dag ca. 120 ansatte. FST samarbeider tett med Universitet i Oslo innenfor en rekke områder.
 
Team for ekstern finansiering i avdeling for Administrativ forskerstøtte har ansvar for rådgivning, veiledning og rapportering i eksternt finansierte forskningsprosjekter ved OUS. Teamets medarbeidere jobber tett opp mot forskningsmiljøene ved OUS og øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst i arbeidet med søknader og gjennomføringen av forskningsprosjekter med ekstern finansiering fra nasjonale, EU og øvrige internasjonale finansieringskilder. I teamet inngår også ansvar for å holde oversikt over porteføljen av ekstern finansierte prosjekter ved OUS og koordineringsarbeid i forbindelse med rapportering av klinisk forskning samt generelle administrativ forskningsoppgaver. 

Dokumenter knyttet til utdanning skannes inn som et vedlegg til søknaden.

Oppstart etter avtale.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Budsjettering og rapportering av forskningsprosjekter med ekstern finansiering, med hovedtyngden på EU-prosjekter og større nasjonale forskningssentre og prosjekter
 • Rådgivning og veiledning av prosjektledere og samarbeidspartnere i den daglige oppfølgingen av prosjekter
 • Utvikling av retningslinjer, maler og rutiner knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Oppfølging av intern økonomi i VO Forskningsstøtte, herunder budsjettering, rapportering og utfakturering, samt fungere som økonomisk rådgiver for virksomhetsområdets leder og avdelingsledere
 • Generelle forskningsadministrative oppgaver og oppfølging
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på minimum bachelor nivå
 • Det vil være en fordel om kandidaten har kjennskap til nasjonale og internasjonale finansieringskilder, men ikke et krav
 • Meget god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har evnen til å arbeide selvstendig, nøyaktig og systematisk
 • er pådriver, med systematisk og strukturert tilnærming til oppgavene
 • er utviklingsorientert, med evnen og lyst til samarbeid og erfaringsdeling
 • er løsningsorientert, fleksibel og serviceinnstilt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale
 • Spennende og dynamisk arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Medlemskap i en gunstig pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass i en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)