Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver innen forskningsadministrasjon 

Offentlig forvaltning

Til seksjon for administrasjon og forskningsstøtte søker vi nå en rådgiver til et 12 måneders vikariat med mulighet for forlengelse. Seksjonen består av dyktige medarbeidere med variert kompetanse og bred erfaring innen forskningsadministrasjon, statistikk og data management. Vi gir råd til avdelingens forskere og  stipendiater, og bistår i alle faser av prosjektene; planlegging, søknadsprosesser (finansiering og  tillatelser), koordinering, datainnsamling og databearbeiding, statistiske analyser, publisering og  formidling. Vårt mål er å drive effektiv forskningsstøtte av høy kvalitet til forskningsprosjektene.  

Kreftregisteret er en del av Oslo universitetssykehus, og en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har erfaring med arbeid innen forskningsstøtte og forskningssøknader, og har god kjennskap til regelverk og retningslinjer innen forskningsadministrasjon. 

Søker må ha

 • Høyskole/universitetsutdanning (master eller tilsvarende) innen relevante fagområder (eksempelvis helsefag, biologi, samfunnsfag e.l.)
 • Erfaring innen forskningsadministrasjon kan kompensere for utdanningskravet 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • God kompetanse i bruk av MS Office og gode IT-kunnskaper på brukernivå

Det er ønskelig at du har erfaring med

 • Prosjektadministrasjon
 • Koordinering av forskningssøknader og kjennskap til utlysninger av forskningsmidler
 • Styring av prosjektøkonomi og rapportering til eksterne finansieringsmilder
 • Epidemiologi og nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Personlige egenskaper:

 • Raskt kan sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og håndtere flere problemstillinger samtidig 
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for felles måloppnåelse  
 • Har evne til å arbeide strukturert og selvstendig  
 • Har initiativ til å utvikle forskningsstøtte, og bidra til avdelingens utvikling  
 • Bidrar til et godt og inkluderende faglig og sosialt arbeidsmiljø

Personlig egnethet bedømmes gjennom intervjuer og referanser. 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass som vektlegger høy faglig kvalitet, teamarbeid og personlig initiativ
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet til å jobbe med forskere som er i første rekke innen kreftepidemiologi, både nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn kr. 580 000-620 000 etter kvalifikasjoner
 • Medlemskap i helseforetakets pensjonskasse