Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver HR

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med operativ HR på Norges største akuttsykehus? Trives du i et engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø? Da er du kanskje vår nye kollega!


Hos oss blir du en del av en av landets største HR miljøer og får jobbe med hele bredden av HR-oppgaver i en spennende organisasjon i utvikling. Du vil få muligheten til å jobbe tett på sykehusets ledere innenfor mange ulike fagområder.
Stillingen er plassert i HMS og HR-støtte avdeling, som er en del av stabsenheten HR. Avdeling består av tolv medarbeidere. Avdelingen har systemansvar for helse, miljø og sikkerhet på Ahus, samt blant annet generell HR og individuell arbeidsrett.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter en rådgiver som er trygg og initiativrik, og som ønsker å bruke sin kompetanse innen HR-feltet gjennom veiledning av ledere. Du vil bidra inn i avdelingens kjerneleveranser som for tiden er:

 • Selvstendig rådgivning og veiledning innenfor HR-faglige spørsmål til linjeorganisasjonens ledere
 • Følge opp og gi lederstøtte i tråd med gjeldende lov og avtaleverk, samt Ahus ledelsesplattform.
 • Håndtere personalsaker, konflikter og mobbe/trakasseringssaker, omstilling/omorganiseringer, sykefraværsarbeid
 • Kunne lede prosesser og utviklingsarbeid
 • Delta i, og/eller lede prosjekter
 • Utvikling av rutiner og retningslinjer
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for ledergruppesaker
 • HR kundesenter for ledere (telefonvaktordning)
 • Undervise, presentere og utarbeide presentasjoner på HR-området  

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet (minimum bachelor), fortrinnsvis juridisk embetseksamen
 • Bred erfaring innen HR-området, dette innebærer blant annet erfaring med lederstøtte og arbeidsmiljøutvikling
 • God kunnskap om arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
 • Veiledningskompetanse på individ- og gruppenivå
 • Det kan være en fordel med erfaring fra prosjektarbeid, arbeid i større organisasjoner og lederfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Det er en fordel med sertifikat klasse B. Ahus har mange ulike behandlingssteder innen opptaksområdet. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du:

 • har solide analytiske ferdigheter, og evner å forstå og trekke ut essensen av omfattende informasjon.
 • er tydelig, grundig og trygg i dine vurderinger og råd
 • håndterer og prioriterer oppgaver i perioder med høy arbeidsbelastning og korte tidsfrister
 • har evnen til å jobbe selvstendig, men også kunne jobbe i team og innenfor den arbeids- og oppgavedeling som HR til enhver tid har.
 • personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Stort faglig miljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, nær Oslo og Lillestrøm
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte, som bolig, barnehage og variert kultur og fritidstilbud
 • Lønn etter avtale