Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver HR

Ved nye Agder fengsel er det ledig fast 100% stilling som HR rådgiver med tiltredelse høsten 2019.

Stillingen innehar en sentral rolle i Agder fengsel og den som ansettes får fagansvar for 4 ansatte.

Rådgiver må beherske selvstendig saksbehandling, rådgivning, analyse og utvikling innenfor et gitt fagområde. Rådgiver skal ha evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger, utarbeide analyser, formidle analyser, målsetninger og resultater på en god måte.

Arbeidssted blir i hovedsak Mandal, men noe reising til de øvrige avdelinger i enheten kan forekomme.


Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, implementere og kvalitetssikre HR-rutiner og prosesser
 • Saksbehandling, veiledning og rådgivning til linjeledere innen HR kontorets ansvarsområde
 • Fagledelse for HR-kontorets ansatte og deres fagområder (HR og HMS)
 • Jobbe med rekruttering og være sekretær i ansettelsesrådet
 • Bistå ledelsen ved lokale lønnsforhandlinger
 • Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse med utfyllende oppgavebeskrivelser som kan oversendes på forespørsel
 • Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • høyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå. Særlig relevant og spesifikk erfaring innen et fagområde kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • minimum 3 års relevant erfaring
 • bred faglig kompetanse og erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy
 • interesse og evne til å anvende etatens fagsystemer innenfor HR og HMS området.

Det er en fordel med

 • erfaring fra lønnsforhandlinger
 • erfaring fra saksbehandling innen offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

 • er selvstendig, initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide på tvers av fag- og avdelinger
 • jobber systematisk, effektivt og nøyaktig
 • evne til å planlegge og strukturere en arbeidshverdag med mange oppgaver og prosesser
 • er omstillingsdyktig
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • treningsrom, parkering og kantineordning
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 442 400 – 713 600 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse


Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende fengselsleder Harald Tønnesen, mob.tlf.91586244

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20