Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Tolkesentralen ble etablert i 2014 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF som et samarbeid mellom OUS, Ahus og Sunnaas sykehus, og er i dag en egen seksjon ved OUS. Tolkesentralen sikrer kvalitet og kompetanse i tolketjenestene ved de tre helseforetakene, som en del av sykehusenes overordnede mål om å tilby likeverdige helsetjenester. Tolkesentralen har i dag 16 administrativt ansatte og nærmere 300 høyt kvalifiserte frilanstolker, som tolker på over 75 ulike språk.

Vi søker nå en tolkefaglig rådgiver til enhet for tolketjenester som mestrer å bruke fagkunnskap, engasjement og handlingsrom for å kontinuerlig forbedre, og utvikle våre tjenester til pasienten. Rådgiveren vil bidra inn i et tolkefaglig team med to rådgivere. Stillingen er et 2 års engasjement med mulighet for forlengelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig utviklingsarbeid og prosjekter i tett samarbeid med helseforetaket
 • Opplæring og veiledning av tolker innen helseterminologi
 • Bidra i et tolkefaglig team som gir opplæring, undervisning og veiledning av sykehusansatte ved presentasjoner i ulike fora
 • Utarbeidelse av tolkefaglig rutiner og retningslinjer
 • Identifisere, utrede og gjennomføre tolkefaglig forbedring i Tolkesentralen og i virksomheten
 • Bistå ledere med tolkefaglig kompetanse i prosjekter og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelornivå eller høyere.
 • Tolkefaglig kompetanse er et krav (fortrinnsvis ut over 30 studiepoeng)
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • God kjennskap til lovverk tilknyttet tolkeområdet
 • Erfaring med prosjektarbeid

Fordel:                                                               

 • Gode digitale ferdigheter, med god evne til å kommunisere på digitale flater
 • Erfaring med rapporter og fagartikler
 • Skriftlig oversettelse 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som jobber metodisk og systematisk med god evne til å planlegge og prioritere. Du har evne og vilje til å ta på deg en pådriverrolle, og har et brennende engasjement for fagfeltet. Du jobber strukturert i stor grad av selvstendighet, og i samarbeid med andre i team.

Du er løsningsorientert og har en positiv tilnærming til utfordringer som oppstår. Du setter deg inn i komplekse spørsmål og problemstillinger, og har evne til å se både helhet og detaljer. Du takler en tidvis hektisk arbeidshverdag.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • En spennende mulighet til å ivareta pasientene på helseforetakene
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Eget bedriftsidrettslag