Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist / psykolog Fact Ung Ringerike

Offentlig forvaltning

Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet ? Da trenger vi deg til å være med på å utvikle FACT Ung på Ringerike.

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familien og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå.  Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.   

FACT Ung på Ringerike er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, Modum kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Krødsherad kommune og Vestre Viken HF. Temaet vil være lokalisert på Hønefoss. Vi skal lage et tverrfaglige team bestående av erfaringsspesialist, lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell og kontorfaglig med inntil 10 stillinger.

FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. I hovedsak vil det være ambulant arbeid, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg.

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt andre halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 22 kommunene i opptaksområdet.

Det planlegges 6 FACT Ung-team i Vestre Viken sitt opptaksområde med hver sin teamleder, som skal samarbeide tett i utvikling av FACT Ung. BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner i Viken 

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre ungdommers medvirkning i sin egen utvikling og behandling
 • Bidra i utvikling og evaluering av teamets arbeid
 •  Rapportering og samhandle med teamleder
 • Samarbeide med pårørende og øvrige tjenesteinstanser 
 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften
 • Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister
 • Utføre arbeidsoppgaver som er relevant for din utdannelse og stilling

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist / erfaren psykolog, fortrinnsvis i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Søkere må ha førerkort da FACT-arbeidet utføres primært ambulant

Personlige egenskaper:

 • God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevne
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Allsidighet og fleksibilitet
 • Orientert mot å finne løsninger, noen ganger utenfor ordinære rammer
 • Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø 
 • Godt humør
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Veiledning
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen 
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling. Som nyansatt vil du få opplæring og bli godt ivaretatt
 • Leasingbil i arbeidstid