Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF (SSHF) søker etter personell med kunnskap og ønske om å arbeide i et spennende og utfordrende felt. Ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer lyser vi ut en fast stilling som psykologspesialist / psykolog med tiltredelse snarest. 

Vår virksomhet innebærer spesialisert Liaison funksjon mot de somatiske avdelinger ved SSHF i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord i tillegg til funksjon som spesialisert refusjonsberettiget poliklinikk.

Poliklinikkens virksomhet hviler på fire søyler:

(1) Utredning og behandling av pasienter med komplekse traumetilstander / dissossiative lidelser (langtiddbehandling), utredning/behandling av pasienter med enkeltstående traumer (korttidsbehandling).

(2) Liaison funksjon opp mot somatiske avdelinger ved SSHF i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, samt utredning/ behandling av psykosomatiske tilstander.

(3) Veiledning og undervisning av annet personell ved SSHF og kommunehelsetjeneste, med formål om å spre traumespesifikk behandlerkompetanse. Avdelingen har tatt aktivt del i etablering av opplæringsprogram i traumekompetanse og behandling i klinikken.

(4) Migrasjonshelse og torturutredninger: poliklinikken har en spesiell kompetanse på helsemessige utfordringer knyttet til Migrasjon og en del av pasientmassen er flyktninger.

Bemanning består i dag av 2 leger (1 psykiatere og avd leder som er samfunnsmedisiner), 6 psykologer og 2 sekretærer.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Det søkes etter personell som har interesse for og kunnskap om utredning og behandling av traumerelaterte lidelser, psykosomatiske lidelser, smertebehandling og tverrfaglig samarbeid. Det vil være en fordel med en grunnutdanning i psykoterapi (institutt for psykoterapi, karakteranalytisk institutt og lignende) i tillegg til traumespesifikke behandlingsmetoder (EMDR, CBT, Sensorimotorisk Psykoterapi ol). Interesse for transkulturell psykiatri, kroppsorienterte behandlingstilnærminger, og erfaring med gruppebehandling er et pluss.
  • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring
  • Det er også ønskelig med interesse for metodeutvikling / forskning / veiledning og undervisning

Personlige egenskaper:

  • Vi ønsker personer som er fleksible, har evne til tverrfaglig samarbeid og som samtidig kan arbeide selvstendig
  • Vi etterstreber en åpenhetskultur blant de ansatte, der evne til å innreflektere eget bidrag i terapirelasjoner samt ønske om å utvikle seg som terapeut og menneske forutsettes.

Vi tilbyr:

  • Et fagfelt i utvikling med engasjerte kolleger, spennende utfordringer med mulighet for faglig videreutvikling og et godt arbeidsmiljø