Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Akutt Ambulant Team ved Familieklinikken i Arendal har følgende stilling ledig:
100 % vikariat stilling for psykologspesialist/psykolog. Stillingen har ett års varighet. Mulighet for forlengelse.

Stillingen inngår i en vaktordning med øyeblikkelig hjelp. Arbeidstidsordning er for tiden dagarbeid med arbeidstid p.t. mandag- fredag fra klokken 08:00 til klokken 15:30. Tiltredelse etter avtale.

Familieklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24 årsverk. Enheten er inndelt i tre team. Disse er Familieteamet, Sped- og småbarns teamet og Akutt Ambulant Team. Stillingen er knyttet til Akutt Ambulant Team. Den primære målgruppen for teamet er ungdom opptil 18 år. Teamet består i dag av overlege, psykologspesialist, psykolog og miljøterapeuter med videreutdanning. Akutt Ambulant Team gir behandling og oppfølging til barn og unge ved akutte kriser med fokus på psykisk helse. Dette er særlig aktuelt når intensiv oppfølging kan være et alternativ til innleggelse. I tillegg jobber teamet med komplekse og sammensatte saker i samarbeid med foresatte og andre aktører. Teamet er fleksibelt i forhold til behandlingsarena.

De som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Psykolog med spesialisering er ønskelig
 • God kunnskap om og erfaring med arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • Ønskelig med kompetanse fra akuttarbeid, voldsrisikovurdering (Vivo 1 og 2) og kartlegging av suicidalitet
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B
 • Personlige egenskaper

Personlige egenskaper:

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å skape trygghet
 • Evne til å se og vurdere egen kommunikasjonsstil og væremåte, og tilpasse egen stil til de en møter
 • Evne og kunnskap til å ha fokus på barnet og barnets behov i arbeid med foreldrene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende
  overenskomst
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Veiledning ved behov
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag med verdibasert ledelse
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring