Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/ psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Familieenheten i Kristiansand har følgende stilling ledig:
1 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale.

Familieenheten tilbyr spesialiserte tjenester innen fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og består av familieteam, sped- og småbarns team og nevroteam. Stillingen er p.t. knyttet til nevroteam. Nevropsykologisk team i ABUP er et team med 7 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse. Teamet består av leger, psykologer og klinisk pedagog. Vi er en engasjert gjeng som brenner for fagfeltet. Vi har nå ledig stilling for psykologspesialist/ psykolog. Det er ønskelig med videreutdanning og erfaring innen nevropsykologisk utredning. Hovedoppgavene består primært i utredning og oppfølging av barn med nevroutviklingsforstyrrelser.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Relevant klinisk videreutdanning er ønskelig
 • Erfaring og kompetanse innen utredning- og endringsarbeid innen nevro vil bli vektlagt
 • Ønskelig med om relevant test- og utredningskompetanse
 • Interesse, erfaring og kompetanse på familieterapi vektlegges
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • God kommunikasjon- og samarbeidsevne
 • Engasjement for fagfeltet og pasientgruppen
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling  
 • P.t. fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring