Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist / Psykolog

Offentlig forvaltning

I Sykehuset Østfold er TSB organisert som en egen avdeling i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Avdelingen består av 5 poliklinikker (en i hver av de største byene i Østfold) og to døgnseksjoner. Døgnseksjonene er forbeholdt avrusning og utredning, og har til sammen 34 plasser.

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Moss holder til i moderne og trivelige lokaler ved Sykehuset Østfold Moss. Sykehuset ligger like utenfor Moss sentrum, rett ved E6. Poliklinikken er samlokalisert med avdelingens to døgnseksjoner. Tett oppfølging av egne inneliggende pasienter er derfor mulig. Poliklinikken i Moss har 18 fagstillinger. Den er tverrfaglig sammensatt og har god medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig kompetanse. Den har også jobbspesialister. Poliklinikkens mandat er å utrede, diagnostisere og behandle rus- og avhengighetsproblematikk, herunder spillavhengighet og anabole-androgene steroider. TSB Moss har også et behandlingstilbud til pårørende av mennesker med rusmiddelproblemer. Poliklinikken har til enhver tid rundt 350 pasienter i behandling.   

100 % vikariat som psykologspesialist/psykolog ledig fra dags dato til 31.12.2023.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering av henvisninger i samarbeid med tverrfaglig sammensatt inntak- og avklaringsteam
 • Vurdering av behov for akutt TSB etter henvendelse fra somatikk og psykisk helsevern
 • Diagnostiske utredninger og behandlingsansvar (individualterapi og gruppeterapi) i tråd med gjeldende praksis innenfor spesialisert rusbehandling
 • Tverrfaglig samarbeid med kompetent og engasjert team av medarbeidere bestående av; psykologspesialister/psykolog, overlege, LIS,  sosionom, klinisk sosionom/ familieterapeut og psykiatriske sykepleiere/vernepleiere 
 • Veilede psykolog i spesialisering 
 • Gi psykolog- og rusfaglig veiledning til 1. linje
 • Bidra positivt i seksjonens HMS-arbeid
 • Bidra i seksjonens interne fagutvikling og kontinuerlige forbedringsarbeid
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid mellom seksjonene internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i avdelingens ønske om - og målsetting innenfor forskning

Kvalifikasjoner:

 • Primært psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi. Annen spesialitet kan vurderes
 • Psykolog kan vurderes
 • Norsk autorisasjon
 • God norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra både TSB og PHV er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Faglig begeistret, engasjert og kompetent
 • Gode relasjonsferdigheter
 • Lagspiller med respekt for den enkeltes styrker og spisskompetanse
 • Positiv og løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Organisert og effektiv
 • Ansvarsvilje og kapasitet
 • Personlig egnethet er av avgjørende betydning

Vi tilbyr:

 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har et høyt faglig nivå og stort rusfaglig engasjement
 • Seksjonen har et trygt, støttende, humoristisk og inspirerende arbeidsmiljø
 • Mulighet for god tverrfaglig og personsentrert behandling
 • Anledning til meningsfullt arbeid
 • Mulighet for å bidra til fagutvikling
 • Ryddige forhold og god ledelse
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Romslig eget kontor og godt lokale
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.