Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/ psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Poliklinikken i Lister har følgende stilling ledig:
1x100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale.

Poliklinikken i Lister er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 16,5 årsverk. Enheten har lokalisasjoner i Farsund og Flekkefjord. Oppmøtested er Farsund eller Flekkefjord. Stillingen er p.t. poliklinisk, men ambulant virksomhet må påregnes. 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten   
 • Ambulant virksomhet må påregnes
 • Psykologspesialist/ psykolog arbeider i tverrfaglig team
 • Øyeblikkelig hjelp når denne oppgaven overføres til Lister
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Det er et krav om å ta ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern  
 • Den som ansettes må være fleksibel i forhold til endring av oppgaver ved behov  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog  
 • Psykolog med spesialitet foretrekkes
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og med bidrag til teamet/samarbeidspartnere
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Spesialister i faste stillinger som psykolog opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet
 • Pt. fleksibel arbeidstid 
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP