Detaljer


Psykologspesialist/psykolog

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen har et etablert samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.Seksjon ruspoliklinikker er landets største ruspoliklinikk. Vi gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 15 år med rusmiddelproblemer og til deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer. Vi har et nært samarbeid med førstelinjetjenesten og annen spesialisthelsetjeneste. TSB er et fagfelt i utvikling og vi jobber kontinuerlig med å øke vår kompetanse. Våre satsingsfelt inkluderer smertebehandling, Asperger syndrom, gruppeterapi, EMDR samt kartlegging og vurdering av kognitiv fungering. Vi har ledig fast 50% stilling som psykologstilling i Ruspoliklinikk 1 som primært yter behandling til pasienter med opioidavhengighet forankret i LAR. Enheten har 20 ansatte bestående av psykologspesialister, psykologer i spesialisering, overleger, leger i spesialisering, spesialsykepleiere og sosionomer med videreutdanning.

Det er ønskelig med snarlig oppstart. Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.

Arbeidsoppgaver

Utredning og diagnostisering av avhengighet og psykiske lidelser

Individualterapi

Selvstendig behandlingsansvar i tverrfaglig team

Deltagelse i fagutviklingsarbeid 

Utstrakt samarbeid internt og eksternt med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste                           

Kvalifikasjoner

Cand Psykol med norsk godkjenning Praksis fra klinisk arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller familieterapi er ønskelig

Det er ønskelig med interesse, eller kompetanse innen våre satsningsområder 

Må beherske norsk skriftlig og muntlig     

Personlige egenskaper

Vi søker en person som evner å jobbe selvstendig i team, som er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Det er viktig å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø    

Vi tilbyr

Dagstilling

Spennende fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling

Veiledning til psykologerIntern undervisning i seksjonen, avdelingen og sykehuset

Mulighet til å følge enkelte pasienter over lengre tid.

Avdelingen har egen kompetansetjeneste, forskningsseksjon og nært samarbeid med forskningsmiljøet på SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning)

Sentral beliggenhet på Ullevål-området

Lønn etter avtale

Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk