Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/ psykolog 100% vikariat

Offentlig forvaltning

Vi har ledig vikariat i 100% stilling i ett år som psykolog med oppstart 1. august 2023 med mulighet for forlengelse

Stillingen er for tiden organisert i avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Avdelingen har 17 senger og pasienter med komplekse og sammensatte utfordringer, hvor flere kan ha psykiske lidelser fra tidligere. Som psykolog hos oss vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, samt fantastiske kollegaer og samarbeid i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø.

Hovedoppgavene er å bidra til spesialiserte utredninger og tiltak for pasienter som er innlagt til rehabilitering som følge av skade og sykdom. Det er et hovedmål å bidra til forløp preget av mestring og optimal livskvalitet, og å forebygge problematiske rehabiliteringsforløp. Tverrfaglig samarbeid rundt den individuelle pasienten står svært sentralt, og psykologen har en sentral rolle i det tverrfaglige teamet. Det kreves kompetanse i utredning og differensialdiagnostikk opp mot psykisk og i mange tilfeller kognitiv funksjon ,og i utarbeidelse av målbaserte rehabiliteringstiltak. Pårørendeoppfølging og kontakt med samarbeidende instanser inngår. Arbeidsoppgavene kan også innebære å være en støtte for medkollegaer, og vi ser etter en psykolog med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å beholde roen i krevende situasjoner. Vi er opptatt av å tilby evidensbasert behandling, og du vil inngå i et stort psykologfellesskap med omfattende klinisk og forskningsmessig kompetanse.
Vi vektlegger personlig egnethet og den totale sammensettingen av teamet ved ansettelse. 

Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport, samt ca. 20 minutters reise fra Lysaker med båt.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Attester og vitnemål tas med til intervju. Ved en eventuell intern ansettelse kan et annet vikariat bli ledig, og det kan være mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Vi søker primært psykologspesialist med godkjent spesialitet i klinisk voksenpsykologi, men personer med annen spesialitet og ikke-spesialister med interesse for fagområdet er også velkomne til å søke
 • Erfaring med utredning og behandling i psykisk helsevern, samt erfaring fra somatisk rehabilitering er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Faglig trygg i rollen som psykolog
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver innenfor gitte rammer
 • Evne til å beholde roen i krevende situasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Pasientorientert og fleksibel
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Norges største psykologmiljø i et somatisk sykehus
 • Et stimulerende og utviklende fagmiljø
 • Lønn iht relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaler
 • Ved behov kan veiledning innen klinisk psykologi påregnes
 • Introduksjons- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Gunstig offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring