Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/Psykolog 100% fast

Offentlig forvaltning

Fra 1. februar 2023 har vi ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog i vår psykosepoliklinikk.  

Målgruppen vår er pasienter over 18 år med psykoselidelse og/eller alvorlig ROP-lidelse, samt oppfølgings-/vedtaksansvar for pasienter som er under tvungent psykisk helsevern uten døgn (TUD). Psykosepoliklinikken kan også følge opp pasienter med annen problematikk, som har vedvarende nedsatt funksjonsnivå, og hvor pasienten er i behov av koordinerte tjenester og utvidede polikliniske rammer.

Psykosepoliklinikken har ni ansatte og er tverrfaglig sammensatt, med 2 psykiatere, 2 psykologspesialister, og 4 sykepleiere med videreutdanning og enhetsleder m/ bakgrunn som psykiatrisk sykepleier.  Vi jobber både poliklinisk og ambulant hvor vi møter pasientene i deres bolig eller nærmiljø ved behov. Vi disponerer to biler til dette. Psykosepoliklinikken har tett samhandling med øvrig helsetjenester,  både i primær- og spesialisthelsetjeneste.

Vi er et åpent miljø hvor vi er tilgjengelig for hverandre ved behov. Det kan være å bistå i vurderinger, drøfting, bli med hjemmebesøk eller lignende. Selv om man har et selvstendig behandlingsansvar tilstrebes det at vi er ett team rundt pasientene "våre". Vi har flere pasientmøter per uke hvor vi er samlet hvor det legges opp til både akutt og langsiktige problemstillinger, behandlingsplaner, evalueringer, drøfting mm. 

Hos oss som psykolog vil du ha selvstendig behandlingsansvar for egen pasientportefølje, og sammen med andre yrkesgrupper der det er behov. Du også vil ha et særskilt ansvar for utrednings arbeid i enheten. Du vil få store muligheter til å benytte og utvikle din kompetanse innenfor både avgrensede og langvarige behandlingsforløp.  Du vil fortrinnsvis ha polikliniske samtaler med pasientene, men ambulant arbeid kan også bli aktuelt. Vedtaksansvar kan bli aktuelt avhengig av kvalifikasjon.  

Du vil også jobbe i et tett tverrfaglig samarbeid med andre, pårørendearbeid, samarbeid med, samt veiledning av primærhelsetjenesten. Veiledning av høgskolegruppen kan også bli aktuelt ved enheten. Som spesialist vil man også være rådgivende spesialist for ikke-spesialister. Du vil også få ansvar og mulighet til å videreutvikle det faglige tilbudet ved enheten i tråd med faglige anbefalinger.

For psykolog i utdanning kan det evt. tilrettelegges for 20% praksis i allmennpsykiatri i samarbeid med en av våre poliklinikker 

Har du noen spørsmål så er det bare ta kontakt.

 

Distriktspsykiatrisk senter Elverum - Hamar har et opptaksområde på 110.000 voksne og betjener ni kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen har ca 211 årsverk og består av 10 kliniske enheter og en kontorenhet: Enhet for døgn 1 og 2, Poliklinikk Hamar 1 og 2, poliklinikk Elverum, TSB-poliklinikk, psykosepoliklinikk, 2 FACT-team, ambulant akuttenhet og kontorenhet. Psykosepoliklinikken har alle ni kommunene som sitt opptaksområde.  Psykosepoliklinikken ligger på Sanderud, kun kort vei fra E6. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser, samt ROP-lidelser
 • Fagutvikling, undervisning og veiledning, internt og eksternt
 • Vedtaksansvar
 • Inntaksvurderinger ved behov
 • Delta i tverrfaglig team.
 • Samarbeid med 1. linje-tjenesten
 • Pårørendearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Må ha norsk autorisasjon som psykolog
 • Spesialist eller påbegynt spesialiseringsløp innen klinisk voksenpsykologi
 • Annen spesialisering kan vurderes. 
 • Erfaring og interesse fra psykosefeltet
 • Erfaring, utdanning og interesse for psykodynamisk og/eller kognitiv terapi
 • Søkeren må ha godt norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, erfarne og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag.  
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Veiledning og tilrettelegging for spesialisering
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.