Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist fast 100%

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet for Utredning og behandling er en døgnavdeling for ungdom i alderen 12-18 år med ulike psykiske utfordringer.
Enheten er lokalisert på Sanderud sykehus. Enhet for Utredning og behandling er en elektiv 5-døgnspost.  Hovedoppgavene er utredning og behandling av ulike tilstandsbilder innenfor en tidsramme på ca. 6-12 uker.
Tilknyttet enheten er UT-teamet som er et eget ambulant behandlingstilbud for ungdom i samme aldersgruppe.

Enhet for Utredning og behandling er slått sammen med Akuttenheten for ungdom i helger og ferier.

 

Arbeidsoppgaver:

Klinisk arbeid med et bredt spekter av psykiske lidelser  

Oppgaver knyttet til inntaksvurderinger, utredning, diagnostisering, behandling og utskriving

Veiledning og kvalitetssikring av klinisk arbeid  

Bidra med  fagutvikling  og undervisning av personalet 

Bidra til godt tverrfaglig samarbeid    

Samarbeid og veiledning til familier og foresatte

Samarbeid og veiledning til kommunale tjenester i pasientsaker

Intern veiledning og deltakelse i kvalitetsutvikling

Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten

Ivareta fortløpende dokumentasjon i journal 

 

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som psykolog (psykologer med norsk lisens kan også være kvalifisert til stillingen). 

Godkjenning som psykologspesialist, med klinisk spesialitet i arbeid med barn/ungdom innen psykisk helsevern er en fordel

Psykologer underveis i spesialiseringsforløp oppfordres også til å søke

Erfaring med klinisk arbeid, utredning og behandling med barn, ungdom og familier

God formal- og realkompetanse innen bruk av vanlige utredningsverktøy til diagnostikk / evne-/funksjonsutredninger.

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og/eller familierettet behandling

Det er en fordel med erfaring fra tverrfaglig arbeid

Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter

Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig  

Førerkort klasse B, og disponerer egen bil

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen 

 

Personlige egenskaper:

Engasjement for arbeid med barn og unges psykiske helse

Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte og samarbeidsinstanser

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Gode evner til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert

Interesse og engasjement for fagutvikling

Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid

Du liker å jobbe tverrfaglig, i et periodevis høyt tempo og bidrar til et trygt og positivt arbeidsmiljø  

Du er fleksibel og løsningsorientert

 

Vi tilbyr:

En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø

Engasjerte og løsningsorienterte  kollegaer

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement

Muligheter for fagutvikling og kompetanseheving   

Gode permisjonsordninger for psykologspesialister

Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)

Lønn etter overenskomst