Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/erfaren  psykolog - til vårt inntaks- og avklaringsteam

Offentlig forvaltning

Velkommen som psykologspesialist/erfaren psykolog til vårt inntaks- og avklaringsteam i allmenpsykiatrisk poliklinikk! 

Vi trenger flere spesialister/erfarne psykologer som vil være med i vårt etablerte inntaks- og avklaringsteam hvor det allerede er to psykologspesialister, overlege og merkantile. 

Vi har et fleksibelt team som jobber strukturert med mottak av henvisninger. Du vil ha kontakt med samarbeidspartnere i kommune, fastleger og internt i DPS. Vurdering- og avklaringssamtaler med pasienter og enkle utredninger er også en del av jobben. Behandlingsforløp av kortere varighet der inntak- og avklaringsteam er riktig instans ivaretas i teamet.

Vi har fokus på å opprettholde et godt arbeidsmiljø og har mange faglig dyktige og engasjerte fagpersoner. Du blir del av en avdeling med et stort fagmiljø bestående av flere enheter. I poliklinikken vil du bli en del av et kollegium bestående av psykologspesialister, psykologer, overleger, LIS (leger i spesialisering), spesialsykepleiere, IPS (jobbspesialister) og erfaringskonsulenter. Det oppfordres til å bidra med egen kunnskap. I tillegg ønsker vi å stimulere til kompetanseheving, fagutvikling og forskning. 

I poliklinikkens inntak- og avklaringsteam ansetter vi nå 2 x 100 % psykologspesialist/erfaren psykolog i faste stillinger 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering av henvisninger
 • Avklaringssamtaler
 • Vurdering av pasienter før videre forløp iverksettes
 • Psykologspesialister/erfarne psykologer gir veiledning.
 • Samarbeid og drøftinger med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Samarbeid internt med de ulike enheter og team

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig autorisasjon
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende "Bergenstesten".
 • Bred klinisk erfaring som psykolog 
 • Kunne jobbe selvstendig og samtidig jobbe godt i team
 • Vi ønsker en psykolog som er faglig oppdatert og engasjert
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov 

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå, og et utfordrende og spennende arbeid
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale