Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

FACT-ung team etableres i Sarpsborg.  I den forbindelse opprettes det nye stillinger.

Teamet er et samarbeidprosjekt mellom Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, BUPP Sarpsborg og Sarpsborg kommune, Team psykisk helse, barn og unge.

FACT-ung teamet består av ansatte fra både spesialisthelsetjeneste (BUP) og kommunehelsetjeneste.
FACT-ung er en tverrfaglig, oppsøkende tjeneste som arbeider på de arenaene barn og unge oppholder seg. Målgruppen er barn og unge med, eller mistanke om alvorlige psykiske lidelser og deres familier.  De må ha behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester og og rett til helsehjelp både i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Teamet arbeider på de arenaene der ungdommene deltar, eksempelvis hjem, skole, arbeid og aktivitet. Teamet samarbeider med familier, nettverk og andre instanser.
Ansatte i teamet skal understøtte den enkeltes mestrings- og bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser. Teamet skal bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon for å opprettholde skolegang, aktivitet og arbeid. Teamet skal jobbe recoveryorientert med fokus på ungdommens ressurser, familie, sosiale relasjoner, skole, arbeid og aktivitet.
 
FACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres kompetanse, erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet skal være tverrfaglig, bestående av psykologspesialist/psykolog, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet personell, erfaringskonsulent og evt. jobbspesialist.
 
FACT- ung skal gi fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. Arbeidet er i hovedsak ambulant, for å kunne møte ungdommene på de arenaene de deltar.

For arbeid i FACT-ung har BUPP Sarpsborg opprettet følgende stilling: Psykologspesialist 100 %
 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i klinisk psykologi med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi
 • Erfaren psykolog - eventuelt med andre relevante spesialiseringer innen klinisk psykologi vil også bli vurdert
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med alvorlig psykisk sykdom og/eller rusavhengighet
 • Førerkort kl. B
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for å jobbe med barn og ungdom
 • Trygg i egen yrkesrolle
 • Gode samarbeidsegenskaper både kollegialt og opp mot samarbeidspartnere, pasienter og pårørende
 • Løsningsorientert og fleksibel 
 • Evne til å jobbe systematisk- både selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet

Vi tilbyr:

 • En spennende og krevende jobb jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
 • Et godt samarbeidsmiljø med et stort engasjement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et aktivt og høyt kvalifisert fagmiljø i tverrfaglig team med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med faglig utfordringer
 • Givende og interessant arbeid med målgruppa
 • Unik sjanse til å bidra i videreutviklingen av en kunnskapsbasert modell med gode nasjonale resultater
 • Opplæring og veiledning i FACT-modellen

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.