Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

VI SØKER PSYKOLOGSPESIALIST TIL VIKARIAT 100% STILLING

BUPA, med ca. 340 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for Psykisk helse og rus. BUPA består av fem lokale poliklinikker, Seksjon for Akutt, Seksjon for spiseforstyrrelser, Seksjon for Nevropsykiatri, Seksjon for Utredning, Seksjon for Behandling. Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Opptaksområdet for avdelingen er ca. 110.000 barn og unge fordelt over 22 kommuner. Det er etablert Fact Ung team i alle poliklinikkene.  Døgnenhetene i avdelingen flytter inn i nytt sykehus i Drammen 2025

BUPA Seksjon for behandling Bjerketun består av en 5 døgns enhet med 6 sengeplasser, en ambulant enhet for barn og ungdom, og et DBT team. Seksjon for behandling består av ca. 40 stillinger hvorav 2 overlegestillinger,  psykologspesialister og 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse med videreutdanning. Seksjonen arbeider i henhold til  pakkeforløp, og  jobber med forbedringsmetodikk i ulike forbedringsprosjekter

Døgnenheten tilbyr behandling i en miljøterapeutisk ramme med familiebehandling, individualterapi og miljøterapi. Døgnenheten har fokus på pasientsikkerhet og arbeider med kontinuerlig forbedring.

Enhet for ambulant behandling tilbyr en arenafleksibel tilpasset behandling og kan være et alternativ til institusjonsbehandling. Behandlingen foregår der hvor pasienten og familien oppholder seg, og vi skreddersyr behandlingsopplegg med blant annet individualsamtaler, familiesamtaler, foreldreveiledning og miljøterapi. Vi arbeider etter biopsykososial modell og vektlegger fleksibilitet i behandlingstilnærmingen etter familiens behov. Nettverksarbeidet utføres med ulike aktører.

Pasientmålgruppen er barn og unge i aldersgruppe 6-18 år og deres familie. Målgruppen består av de fleste barne- og ungdomspsykiatriske tilstandsbilder med kompleks problematikk, høy grad av komorbiditet og lavt funksjonsnivå.

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi vektlegger breddekompetanse og ønsker en kollega med engasjement for de varierte problemstillingene man møter i BUPA.

Vi søker etter en  engasjert psykologspesialist som ønsker å jobbe med sammensatte og komplekse tilstandsbilder sammen med en god tverrfaglig medarbeidergruppe. Stillingen er organisert på seksjonsnivå - BUPA Seksjon for behandling.

Vi vektlegger et ivaretagende arbeidsmiljø som fremmer teamarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk spesialist tilbud som utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser i ulike rammer og i hovedsak arenafleksibel behandling       
 • Oppgavene er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget, og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra en biopsykososial modell     
 • Tilbudet består av individualterapi, ambulant behandling/miljøterapi og familiebehandling    
 • Veiledning og samarbeid med samarbeidspartnere, foreldre og nære omsorgspersoner     
 • Nettverksarbeid og oppsøkende virksomhet på pasientenes ulike arenaer 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist     
 • Erfaring fra, og kompetanse med barn og unge i psykisk helsevern
 • Ønskelig med erfaring fra familiebehandling 
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk ambulant arbeid 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B  

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt (selvstendighet, handlingsdyktighet og samarbeidsevne)      
 • God arbeidskapasitet og evne til fleksibilitet     

Vi tilbyr:

 • En 100% vikariat
 • Spennende og kompetent fagmiljø hvor det er tilrettelagt for ulike terapeutiske retninger, som tilpasses den enkelte pasient og families behov. Fokus på pasientsikkerhet    
 • Fleksitidsordning   
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland     
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Vi holder til i rolig og naturskjønt miljø på Tanum 

 

 Vi behandler søknader forløpende. 

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.