Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

DPS Elverum - Hamar, poliklinikk 1 har ansvar for utredning og behandling av voksne i opptaksområdet, som er Hamar og Stange - totalt en befolkning på drøyt 50000. Samarbeid både med pårørende, innsøkere og andre hjelpetiltak både internt i Sykehuset Innlandet og eksternt med kommunene er en sentral del av arbeidet. Poliklinikken har lokaler i Hamar sykehus, nært til både jernbane og busser. Enheten er tverrfaglig sammensatt av psykologer, psykiatere og høyskoleutdannede med videreutdanning, totalt 23 stillinger fordelt på 3 team. 

Arbeidsoppgaver:

Poliklinikk 1 tilbyr behandling av voksne, over 18 år, som strever med allmenpsykiatriske problemer. Behandlingen bygger på flere faglige modeller, og søkes tilpasset den enkeltes behov så godt det lar seg gjør, gjennom utstrakt bruk av den tverrfaglige kompetansen som finnes i enheten og ikke minst systematisk bruk av fagmøter og veiledning. Poliklinikken har EMDR-behandling, Pegasuskurs (psykoedukative grupper for personer med ADHD) og DBT-team (Dialektisk adferdsterapi).  Psykologspesialist i en allmenpsykiatrisk poliklinikk har ansvar for egen pasientportefølje og vil også kunne ha veilederoppgaver for psykologer. 

Kvalifikasjoner:

Vi leter etter deg som har faglige og akademiske ambisjoner, og som ønsker å bidra til videre utvikling av DPS'et.  Vi ser etter en engasjert og fremoverlent psykologspesialist som ønsker å arbeide som behandler, som har god arbeidskapasitet, som synes at utfordringer er spennende og som vil bruke hele seg inn i det fellesskapet som en poliklinikk er.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du utover å bidra faglig, også bidrar sosialt, slik at vi sammen kan nå våre mål. Det er også en stor fordel om du er både faglig og personlig fleksibel og i travlere perioder også er innstilt på å yte litt ekstra.

Vi tilbyr:

Vi på vår side tilbyr et fagmiljø preget av høy kompetanse, seriøsitet, godt humør og god oppgaveforståelse. Veiledningen og de faglige treffpunktene en godt organisert - og oppgavene du vil få tildelt er preget av stor variasjon. 

  • Lønn etter overenskomst.
  • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).


    Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

Høres dette interessant ut for deg? Har du spørsmål knyttet til stillingen? Ta gjerne kontakt med enhetsleder Hanne Flatebø på telefon 90196275