Detaljer


Psykologspesialist

Nevropsykiatrisk enhet (NPe) er en spesialisert enhet som gir tilbud til barn og ungdom med alvorlig og sammensatt problematikk innenfor psykisk helsevern.
Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge (0-18 år) der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser.
Enheten er bemannet med overleger, psykologspesialister, spesialpedagoger og miljøterapeut.

Politiattest må fremvises ved ansettelse jfr. Helsepersonell loven § 20a.

Arbeidsoppgaver
 • Selvstendig pasientansvar som innebærer utredningsansvar og differensialdiagnostiske vurderinger av barn/ungdom med utviklingsforstyrrelser  
 • Utredning av kognitiv, sosial og kommunikativ funksjon med egnede metoder  
 • Delta i enhetens kursvirksomhet 
 • Bidra aktivt i enhetens fagutvikling 
Kvalifikasjoner
 • Cand. psychol med norsk autorisasjon
 • Relevant spesialitet i klinisk psykologi godkjent av NPF
 • Fordypning i nevropsykologi og/eller barn og unge er ønskelig
 • Klinisk diagnostisk erfaring og kompetanse med barn og unge generelt og knyttet til nevropsykiatrisk problematikk/utviklingsforstyrrelser/autismespekterforstyrrelser spesielt         
Personlige egenskaper
 • Interesse for faget og for tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Søker må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • To referansepersoner bes oppgitt i søknaden 
Vi tilbyr
 Et godt arbeids- og fagmiljø der det drives aktivt utviklings- og evalueringsarbeid
 • 37,5 t/uke
 • Lønn etter avtale
 • Ønsket tiltredelse 01.03.2020 eller etter avtale