Detaljer


Psykologer

Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik med FACT team. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer innen f eks både idrett og kultur. Godt tilrettelagt med barnehager, skoler mv. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

Poliklinikk Gjøvik er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset. Enheten har et godt arbeidsmiljø med faglig  dyktige og engasjerte medarbeidere.

Vi har til sammen 43 behandlerstillinger med 5 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 6 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale med videreutdanninger som psykiatriske sykepleiere, sosionomer og andre. 

Enheten er i stadig utvikling med allmennpsykiatriske team inkl. gruppeteam, TSB-team, LAR-team, OCD- team med områdefunksjon for Innlandet. DBT-team starter opp fra 2020.


Vi  har nå behov for to psykologer, for tiden tilknyttet allmennpsykiatrisk team.  

1 fast stilling , 100 %

1  svangerskapsvikariat, 100% stilling,  i ett år fra 15.01.2020 med mulighet for forlengelse.  

Søkere bes oppgi hvilken av de ledige stillingene det søkes på i søknadsteksten.  

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk offentlig godkjenning som psykolog.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Behandlererfaring fra spesialisthelsetjenesten er en forutsetning.
 • Ønskelig med kunnskap om utredning og behandling av traumedrevne symptomer og personlighetsproblematikk.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil være avgjørende ved ansettelsen.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.
 • Humor
 • Energisk og stabil
 • Motivert av endringer

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Vi er for tiden i en prosess med stort fokus på fagutvikling, og stillingen vil innebære mulighet til å påvirke det videre arbeidet.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse skjer iht gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.