Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog, vikariat

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale, regionale og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere, musikkterapeuter og 4 merkantile. Vi har totalt 36 fagstillinger, hvorav 11 psykologer. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjon og veiledning /støtte til personalet ved de ulike somatiske barneavdelinger. Vi har også undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå fra 01.01.23 ledig et 1 års 100 % vikariat som psykolog.

Stillingen omfatter utredning, behandling og psykologisk oppfølging av barn og unge med ulike kroniske og/eller alvorlige somatiske sykdommer, psykosomatiske tilstander samt barn utsatt for ulykker/katastrofer/traumer, og arbeid med deres familier.

Stillingen er tilknyttet avdelingens team ved Ullevål.

Jf. helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vår avdeling arbeider med barne- og ungdomspsykiatrisk/-psykologisk utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år, og deres familier, henvist fra ulike
 • somatiske avdelinger og poliklinikker.
 • Psykologisk hjelp til sykdomsmestring. Psykoedukasjon. Krisearbeid i forhold til pasient og familie.
 • Forebygging og evt. behandling av uheldige sykdomskonsekvenser.
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets avdelinger og konsultasjon/veiledning til sykehuspersonalet.

Kvalifikasjoner:

 • Tidligere klinisk erfaring og/eller interesse for barne- og ungdomspsykologisk arbeid med somatisk syke barn/unge, og erfaring med konsultasjons -  veiledningsvirksomhet er ønskelig.
 • Vi forutsetter at søker behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du har:

 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Evne/erfaring med tverrfaglig tenkning/arbeid.har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag