Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog, vikariat

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for innbyggerne i Oslo. Avdelingen er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (akuttmottak, poliklinikk, avgiftning og døgnbehandling). I tillegg har avdelingen omfattende koordineringsansvar overfor de private institusjonene og er en sentral faglig rådgiver i Helse Sør-Øst. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en del av avdelingen, samt engasjement i forskning og fagutvikling i samarbeid med flere kompetansemiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen holder til på Ullevål sykehus. Vi har ansvar for døgnbehandling av voksne rusmiddelavhengige pasienter, og tilbyr et differensiert og tverrfaglig behandlingstilbud. Seksjonen er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen består av to behandlingsenheter.

Til vår Behandlingsenhet 2 søker vi psykolog til et vikariat, med mulighet til forlengelse.

Behandlingsenhet 2 har 13 døgnplasser, i tillegg til 2 plasser som er forbeholdt pasienter med opphold etter HOL § 10-2 (tvang). Vi jobber etter anerkjente metoder og bruker kognitiv atferdsterapi og motiverende intervju som standardmetode. Vi har fokus på ernæring, og bruker fysisk aktivitet som en del av behandlingen. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det psykologfaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Behandlingsansvar, journalansvar, pasientansvar, informasjonsansvar
 • Gruppebehandling 
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning, diagnostisering og individuell-/ gruppebehandling av pasienter og pårørende. Være pasientansvarlig overfor konkrete pasienter 

Kvalifikasjoner:

 • Cand. Psychol med norsk godkjenning og klinisk relevant praksis
 • Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig spesialisert døgnbehandling med voksne pasienter, samt erfaring med pasienter med komplekse behandlingsforløp og behandling av psykiske lidelser  
 • God kunnskap om Kognitiv atferdsterapi og Motiverende intervju
 • Ønskelig med erfaring fra gruppeterapi   

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for pasientgruppen
 • Høy faglig standard
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobb selvstendig
 • Evne til å jobbe både med individ og system
 • Proaktiv og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Et engasjert tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Stort psykologfellesskap med fokus på faglig utvikling
 • Ansvar for en variert pasientpopulasjon
 • Veiledning
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift