Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/Psykologspesialist/Psykolog i spesialisering

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Ved Seksjon for nevrohabilitering-barn, OUS/Ullevål, har vi ledig vikariat i 100 % fra 01.02.23 til 22.10.23 som psykolog. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet. Ved internt opprykk, kan annet vikariat bli ledig. Det kan også være mulighet for 50 %.

OUS/Ullevål samarbeider med Stiftelsen Nordre Aasen, avdeling Kapellveien habiliteringssenter, og psykolog skal holde til her. Målgruppen til senteret er barn og unge opp til 18 år med nevroutviklingsforstyrrelser, mistanke om autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming med utfordrende atferd. Senterets tjenester omfatter diagnostisk og tiltaksrettet utredning og veiledning til foreldre og ansatte i kommunen. Arbeidet ved Kapellveien habiliteringssenter er atferdsvitenskapelig basert.

Alle ansatte som yter helsehjelp til barn og personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest etter Helsepersonelloven § 20 a. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 •  Tverrfaglig samarbeid om tiltaksrettet og diagnostisk utredning og oppfølging av barn og unge.
 • Oppfølging og veiledning av familiene i samarbeid med det kommunale hjelpeapparatet.
 • Dokumentasjon og rapportskriving
 • Bidra med kunnskap og erfaringer internt og delta i fagutviklingen på senteret
 • Mulighet for å holde kurs for pårørende og ansatte i 1.linjetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert psykolog
 • Testkompetanse, erfaring med diagnostisering av barn og unge og gjerne kompetanse innen habiliteringsarbeid.
 • Nevropsykologi eller arbeid ved BUP er også relevant.
 • Det er viktig for oss at du har interesse for anvendt atferdsanalyse og målgruppen vi gir tilbud til. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til ivaretakelse og formidle trygghet, respekt og forståelse for familien.
 • Engasjement, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe selvstendig, håndtere uforutsette situasjoner og utvise stor grad av ansvarsbevissthet.
 • Interesse for fagfeltet og for å jobbe med barn.

Vi tilbyr:

 • Et kreativt og godt kollegium med høy faglig kompetanse og bred erfaring med barn med autismespekterforstyrrelse.
 • Fagutvikling via internundervisning, kurs og konferanser
 • Lønn etter tariff