Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/Psykologspesialist i team for Helse og Arbeid

Offentlig forvaltning

Ved DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar 2, vil vi i løpet av høsten få to ledige stillinger i vårt team for arbeidsrettet behandling ved angst- og depresjonslidelser. (Team for Helse og Arbeid). Vi ønsker å rekruttere en psykologspesialist og en psykolog i spesialisering. Psykologer som er kommet et stykke på vei i spesialisering oppfordres også til å søke på spesialiststillingen. Psykologer på lisens vil kunne bli vurdert for den andre stillingen. Teamet er lokalisert på Hamar, men tar imot pasienter fra hele Sykehuset Innlandets opptaksområde, samt koordinerer pasientfordeling til samarbeidende private tilbydere av arbeidsrettet behandling.

Teamet er i dag staffet med en overlege/teamkoordinator, en psykologspesialist og tre psykologer. Det er to av psykologene som nå skal videre til andre stillinger. 


Målgruppen for tilbudet er personer med angst og/eller depresjon som står i fare for sykmelding eller har blitt sykmeldt, og som kan ha nytte av et tidsbegrenset tilbud. Det er fokus på avgrensede utredninger opp mot målgruppens problematikk, med mål om å frigi mest mulig tid til terapiprosessen.
Behandlingen er jobbfokusert samtaleterapi. Det tilbys inntil 15 konsultasjoner. Pasienten lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene, på jobb, på skole og i hverdagen. Behandler samarbeider med henviser og eventuelt arbeidsgiver dersom pasienten ønsker det. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter innen teamets målgruppe.
 • Psykologspesialist vil få ansvar for veiledning.
 • Psykologspesialist vil være med i enhetens spesialistgruppe og således fungere som faglig rådgiver for enhetsleder.
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidsinstanser.

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist/ psykolog med norsk autorisasjon eller lisens.
 • Du bør ha erfaring med arbeid fra poliklinikk i offentlig psykisk helsevern.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Vi trenger deg som er arbeidsom, målrettet, strukturert, og samtidig fleksibel.
 • Interessert i å utvikle deg som terapeut.
 • Engasjement i forhold til målgruppe og arbeidsform.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende, engasjert arbeidsmiljø.
 • Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Muligheter for kurs og faglig utvikling.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Hamarregionen har mye å by på med nærheten til Mjøsa, idrettsanlegg, kort avstand til fjellheimen og et bredt kulturtilbud. Her er det gode forutsetninger for en aktiv fritid for både familier og deg som er single. Det er god kommunikasjon til Gardermoen og Oslo.
Høres dette interessant ut for deg? Har du spørsmål knyttet til stillingen? Ta gjerne kontakt med enhetsleder - psykologspesialist Emil Aamli Carlson på telefon 91359048, eller teamkoordinator - overlege Ragnhild Linløkken på telefon 48073109.

For øvrig viser vi til vår nettside: DPS Elverum-Hamar - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)