Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog/psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Habiliteringssenteret har en områdefunksjon og dekker alle de 22 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde. Senteret er organisert som en seksjon i Drammen sykehus og skal ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innen habilitering av barn, ungdom og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.
Habiliteringssenterets virksomhet er poliklinisk med ambulerende deloppdrag. Vi har god erfaring på utstrakt bruk av videokonsultasjoner i pasientarbeidet. En stor del av vår virksomhet er kurs og informasjon rettet mot pasienter, deres nærkontakter og kommuner. Det forventes bidrag fra samtlige faggrupper i vår kursvirksomhet og kompetanseoverføring. Senteret har etablert faggrupper på tvers av barn- og voksenfeltet, i tillegg til tverrfaglig samarbeidsfora internt i seksjonen.
Psykologgruppa i Habiliteringsenteret utgjør til sammen 12 årsverk. Aktuelt vikariat er rettet mot barn og ungdom som pasientgruppe.

Interesserte kan ved behov ta kontakt for mer informasjon om stillingen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning/diagnostisering
 •  Undervisning og deltakelse i gruppesamlinger
 •  Oppfølging og veiledning 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent psykolog
 •  Erfaring og kompetanse i arbeid med funksjonshemmede
 •  Førerkort 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeid selvstendig og i team
 •  Personlig egnethet vil vektlegges
 •  Det må framlegges politiattest, jfr. Helsepersonell-loven §20 ved tiltredelse 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 •  Dagtidsstilling
 •  Mulighet for fagutvikling inkl. videreutdanning
 • Interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø